VluchtelingenWerk Nederland stelt het Rijk een ultimatum. Voor 1 augustus moet de opvang van asielzoekers aan de wettelijke minimumnormen voldoen. Zo niet, dan stapt de stichting naar de rechter, meldt ze donderdagavond.

De stichting laat weten dat ze het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) formeel aansprakelijk stelt "voor de schadelijke en inhumane omstandigheden in de asielopvang". Er wordt een dagvaarding voorbereid, zodat na 1 augustus meteen een kort geding kan worden aangespannen.

Nederland kampt met een structureel tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Volgens VluchtelingenWerk verblijven hierdoor duizenden asielzoekers al maanden in (crisis)noodopvanglocaties. "De omstandigheden daar zakken door de humanitaire ondergrens en zijn schadelijk. Intussen is het elke dag weer de vraag of er voldoende opvangplekken zijn waar vluchtelingen de nacht kunnen doorbrengen."

VluchtelingenWerk-voorzitter Frank Candel laat verder weten dat de opvang niet tijdelijk onder de maat is, maar dat de situatie structureel is geworden. "We gaan dit niet als het nieuwe normaal accepteren."

Volgens VluchtelingenWerk kan een uitspraak van de rechter ervoor zorgen dat er iets verandert. "Er is geen gebrek aan oplossingen voor het tekort aan opvangplekken. Maar door een impasse tussen het Rijk en gemeenten ontbreekt daadkracht. De huidige opvangcrisis is daarom vooral een bestuurlijke crisis."

Met belangrijke waarschuwingen en adviezen is jarenlang niets gedaan. Daardoor is de opvangcrisis juridisch verwijtbaar, zegt Candel. "Mensen op de vlucht voor oorlog of vervolging moeten fatsoenlijk worden opgevangen. En de medewerkers die keihard werken om er het beste van te maken, moeten daartoe in staat worden gesteld."