Als het aan het kabinet ligt, krijgt Nederland een extra aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Flevolandse Bant. Dit moet de druk op het Groningse aanmeldcentrum in Ter Apel verlichten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft hiervoor een stuk grond van de provincie gekocht. De gemeente Noordoostpolder moet nog instemmen met het plan, maar staat er nog niet om te springen.

Het COA heeft woensdag bij het college van de gemeente Noordoostpolder een officieel verzoek voor de bouw van het aanmeldcentrum ingediend. Het centrum moet komen op een kavel op loopafstand van het bestaande asielzoekerscentrum in Luttelgeest. De locatie moet voor zo'n 250 tot 300 opvangplekken zorgen.

Het is de bedoeling dat het nieuwe centrum in Bant plaats gaat bieden aan asielzoekers die Nederland net zijn binnengekomen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) noemt het een "tweede aanmeldcentrum", maar de locatie gaat wel verschillen van die in Ter Apel.

Asielzoekers die nu Nederland binnenkomen, moeten zich altijd eerst in Ter Apel melden. Daar kunnen ze zelf naartoe reizen. Daarna kan een deel naar het Brabantse Budel worden gebracht om hun verdere registratie te doorlopen. Als de gemeenteraad van Noordoostpolder instemt met de nieuwe locatie, kan het COA ze in de toekomst ook overbrengen naar Bant.

Dan telt Nederland dus drie locaties waar asielzoekers hun registratie kunnen doorlopen. Daarnaast heeft Zevenaar (Gelderland) een speciaal aanmeldcentrum voor nareizigers van statushouders.

Gemeente moet centrum nog goedkeuren

Of het aanmeldcentrum in Bant er daadwerkelijk komt, "valt of staat met de bereidheid van de gemeente Noordoostpolder", waarschuwt Van der Burg. De grond is aan het COA verkocht door de provincie Flevoland, maar de gemeente geeft vergunningen en bestemmingsplannen af.

De gemeente Noordoostpolder noemt de plannen in een eerste reactie "geen wenselijke ontwikkeling". "In Luttelgeest hebben we een azc voor duizend asielzoekers. Daar is draagvlak voor, maar dat kan je niet tot het oneindige oprekken", zegt een woordvoerder. De gemeente wil dat de raad het plan eerst "zorgvuldig" bekijkt en dat de inwoners erbij betrokken worden. Daarna zal er pas een standpunt worden ingenomen. Van der Burg verwacht dat de gemeente op z'n vroegst pas na de zomer met een reactie komt.

Als het centrum er komt, zal dit de druk op Ter Apel verminderen, doordat er dan regelmatig asielzoekers naar Bant kunnen worden overgebracht om daar hun procedure te doorlopen. Daarmee zijn de problemen in de asielketen nog niet opgelost. Nieuwe asielzoekers die klaar zijn met hun registratie worden na enkele weken overgebracht naar reguliere azc's, maar deze zitten ook vol.

Het kabinet is op zoek naar nog meer aanmeldlocaties en reguliere opvanglocaties, zodat er geen noodopvang meer nodig is.

Kan jouw gemeente gedwongen worden om asielzoekers op te vangen?
155
Kan jouw gemeente gedwongen worden om asielzoekers op te vangen?