De veiligheid van de jongere lesbische, homoseksuele en biseksuele personen (lhb's) is niet verbeterd, blijkt dinsdag uit de LHBT-monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ook lhb's met een migratieachtergrond voelen zich onveiliger en zijn vaker slachtoffer van geweld.

Het SCP ziet dat het slachtofferschap van geweld en gevoelens van onveiligheid in de laatste jaren niet verder is gedaald voor lhb'ers, zoals dat voor heteroseksuelen wel het geval is.

Van de lhb's met een migratieachtergrond voelt bijna een kwart zich onveilig in hun eigen buurt. 12 procent is ooit slachtoffer geweest van een geweldsmisdrijf. Dat is bijna het dubbele van hetero's, van wie zowel met als zonder migratieachtergrond 7 procent ooit slachtoffer is geworden van geweld.

Ter vergelijking, van de lhb'ers zonder migratieachtergrond voelt een op de vijf zich onveilig in de buurt. Hetzelfde beeld geldt voor heteroseksuele mensen met een migratieachtergrond. Heteroseksuelen zonder migratieachtergrond hebben het minst last van onveilige gevoelens: slechts 13 procent voelt zich onveilig in hun buurt.

Jonge lhb's (15 tot 34 jaar) nemen "de kwetsbaarste positie" in, staat in de monitor. Een kwart van hen voelt zich onveilig, terwijl 14 procent slachtoffer is geweest van geweld. Ook psychisch gaat het minder goed met deze groep. Zij zijn drie keer vaker ongelukkig dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Het SCP schrijft dat de verschillen tussen lhb'ers en heteroseksuelen kleiner worden naarmate de leeftijd vordert.

'Diep triest' dat gemeenschap vaker met geweld te maken krijgt

"Dat onze gemeenschap vaak met geweld te maken krijgt, blijft diep triest", zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Het COC hoopt dat er "echte maatregelen" komen. De belangenorganisatie pleit onder meer voor discriminatierechercheurs in alle politie-eenheden.

"Wat we vaak terughoren van mensen met een migratieachtergrond, is dat ze bij de politie niet op de gevoeligheid stuiten waarop ze hoopten", vertelt een woordvoerder aan NU.nl. "Ze worden soms eerder als dader weggezet dan als slachtoffer."

Volgens de SCP-onderzoekers verschillen lhb'ers niet van heteroseksuelen als het gaat om aangiftebereidheid: het merendeel doet geen melding bij de politie. Lhb'ers beoordelen de politie niet anders dan de heteroseksuele meerderheid, staat in de monitor.

Ook ziet het COC graag dat scholen de handschoen oppakken als het gaat om de acceptatie van deze groepen. Dat kan ook op een "onnadrukkelijke manier". "Zoals het SCP zelf ook al aangeeft, zou het al goed zijn als er een keer een vrouwenstel voorkomt in het verhaaltje bij een rekensom", zegt de COC-woordvoerder.

Het SCP heeft mensen met een homoseksuele, lesbische of biseksuele geaardheid opgesplitst naar sekse, leeftijd, herkomst, opleiding en woonomgeving (stedelijkheid). Voor alle onderzochte groepen geldt dat gevoelens van onveiligheid en slachtofferschap van geweld sterker zijn onder lhb's dan onder heteroseksuele subgroepen.