Ondanks de de voortdurende boerenprotesten en de benoeming van oud-minister Johan Remkes tot bemiddelaar tussen de boeren en de politiek gaan de provincies door met plannen om tot stikstofreductie te komen, blijkt uit een rondgang van NU.nl. "Nu wachten is geen goed idee", zegt de woordvoerder van de provincie Gelderland.

Pas begin augustus zal de door het kabinet aangestelde bemiddelaar Remkes beginnen met gesprekken met boerenorganisaties om uit de stikstofimpasse te komen. Provincies die op grond van de stikstofplannen van het kabinet tot aanzienlijke reducties moeten komen, wachten die gesprekken niet af.

Zij moeten uiterlijk 1 juli volgend jaar gedetailleerde plannen presenteren om tot stikstofreducties te komen. Daarbij is geen tijd te verliezen. In een aantal gebieden, zoals de Gelderse Vallei en delen van Noord-Brabant en Limburg, moet de stikstofuitstoot worden gehalveerd, wat ook vandaag weer heeft geleid tot hevige protesten van een groep radicale boeren.

"In Noord-Brabant wachten we niet af tot augustus", laat een woordvoerder van die provincie weten. In die provincie is al in 2019 begonnen met de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. "We zijn en blijven aan de slag en werken met alle partners aan een oplossing voor verbetering van de natuur, inclusief aanpak van droogte en klimaatadaptie, en daling van de stikstofdeken."

'We gaan door met de Overijsselse aanpak'

Ook in Overijssel laten ze zich niet leiden door wat er in Den Haag gebeurt. Ook daar is al in 2019 een aanvang gemaakt met plannen om tot stikstofreductie te komen. "We gaan verder met de Overijsselse aanpak", laat een woordvoerder weten. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zei eerder tegen NU.nl dat hij bereid is tot de noodzakelijke stikstofreducties te komen, maar wel op zo'n manier dat er "perspectief is voor onze agrarische ondernemers en op zo'n manier dat het platteland leefbaar blijft".

"We zijn en blijven bezig", zegt een woordvoerder van de provincie Gelderland, waar net als in Overijssel en Noord-Brabant grote veehouderijen zijn gevestigd. "Wij moeten voor 1 juli onze plannen aanleveren en dat blijft overeind staan. Maar we denken wel dat het belangrijk is dat Remkes voor ogen heeft dat het nodig is om ervoor te zorgen dat er perspectief komt voor de agrariërs."

"In de plannen missen we tot nu toe een toekomstperspectief voor de boeren. We hopen dat Remkes daar een flinke bijdrage aan kan leveren", zegt een woordvoerder van het Inter Provinciaal Overleg. Ook hij geeft aan dat de voorbereiding van de stikstofreducties onverminderd doorgaat. "We kunnen ons geen stilstand veroorloven. De natuur verslechtert en dat staat niet stil. We zullen aan de bak moeten."

Op deze plekken in Nederland is stikstof het grootste probleem
100
Op deze plekken in Nederland is stikstof het grootste probleem