Agractie-voorman Bart Kemp beschouwt de boeren die minister Van der Wal en verschillende Kamerleden bedreigen als eenlingen. Hij weigert een verzoek te doen om de bedreigingen en gewelddadigheden te stoppen. "Roep ik daartoe op dan? Ik heb nooit iets anders gedaan dan oproepen tot protest binnen de wettelijke grenzen," zegt hij tegen NU.nl.

In de afgelopen dagen liepen de protesten van de boeren uit de hand. Snelwegen werden geblokkeerd, minister Christianne van der Wal en Kamerleden Derk Boswijk en Tjeerd de Groot werden thuis opgezocht en bedreigd. Bij Van der Wal braken boze boeren met geweld door een politieblokkade.

Vanavond spreekt de Kamer over de uit de hand gelopen protesten. Bart Kemp van Agractie is een van de gezichten van het boerenprotest. Tijdens de grote boerendemonstratie in het Gelderse Stroe afgelopen week was Kemp de eerste spreker. Hij zei onder meer: "Dit is de generale repetitie, de strijd begint nu" en "De Staat der Nederlanden is in oorlog met de Boerenrepubliek". Hij stelde ook dat "er een staat van beleg" is afgekondigd om "onze grond en eigendommen te bezetten en te ontnemen op valse gronden".

In een gesprek met NU.nl zegt Kemp dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor de bedreigingen en de gewelddadigheden van de rellende boeren. "Wat moet ik daarover zeggen? Wat hebben die incidenten met het inhoudelijke debat te maken?"

Tijdens de demonstratie in Stroe zei u: 'Er is sprake van oorlog tussen de Nederlandse staat en de boerenrepubliek.' Een stevige uitspraak.

"Let op, de staat is in oorlog met de boeren, figuurlijk gesproken. En niet andersom. Ze storten maatregelen over ons uit, we bieden aan te komen overleggen, maar daar wordt niets mee gedaan."

Verliezen de boeren door die gewelddadige acties bij grote delen van de bevolking geen sympathie voor uw zaak?

"Dat gevaar onderkennen we. Alleen wij organiseren die acties niet. Het ontstaat in allerlei groepjes, wij zijn daar op geen enkele manier bij betrokken. Wij willen het over de inhoud hebben. Daarom zeg ik ook in een vlog: hou het hoofd koel, het hart warm en je ogen op de bal. En voer actie binnen wettelijke grenzen, het mag op het randje zijn, maar niet erover. Het lijkt me dat ik daarmee een afdoende reactie geef."

In de media en de politiek is veel verontwaardiging over het feit dat boeren naar het huis van politici gaan. Heeft u daar helemaal geen inhoudelijke reactie op?

"Ik ga niet naar het huis van Derk Boswijk, en ook niet naar het huis van de minister of van wie dan ook. Agractie Nederland zal nooit tot dergelijke acties oproepen of daarmee bemoeienis hebben."

U bent wel een van de belangrijkste leiders van het boerenverzet, moet u dan ook niet uw verantwoordelijkheid nemen?

"Iedereen dient binnen de kaders van de wet te blijven. Als individuen dat niet doen, dan is dat aan hen. Ik wil me verder focussen op de inhoud. Op een overheid die door velen wordt gewantrouwd. Laten we er niet omheen draaien: dit kabinet heeft geen enkele tact, geen enkele voeling met wat er leeft onder de bevolking."

U bent dus niet bereid om te zeggen: jongens, ga naar huis?

"Ik heb gezegd wat ik daarover te zeggen heb."

Verbetering: Uit dit interview is de passage verwijderd waarin Kemp beweerde dat de provincie Gelderland bij het dorp Stroe "waar zoveel veehouders hun activiteiten moeten afbouwen" 25.000 huizen naast een Natura 2000-gebied wil bouwen. Dit is feitelijk onjuist. Er circuleerden in de media weliswaar kaartjes waarop woonwijken waren ingetekend, maar dat blijken geen vaststaande plannen te zijn, maar scenario's. Op 24 juni, dus zes dagen voor het interview plaatsvond, plaatste de provincie Gelderland een verklaring op haar website, waarin ze schrijft:

"De timing en de wijze waarop de scenario's naar buiten zijn is gebracht is zeer ongelukkig. Het laatste dat we willen is voor nog meer onrust zorgen in het gebied. Dat hebben we niet goed gedaan. Gedeputeerde Staten trekken de kaart met de scenario's in. We zien dit niet meer als goede basis voor het gesprek met de regio en we gaan hiermee opnieuw aan het werk. We zullen de regio hier nadrukkelijk bij betrekken."

Relatie tussen Bart Kemp en veevoederbedrijf For Farmers

  • Bart Kemp kreeg landelijke bekendheid in 2019. Hij kwam in verzet tegen het stikstofbeleid nadat D66-kamerlid Tjeerd de Groot had gezegd dat de veestapel moest worden gehalveerd om zo de stikstofdoelen te halen en tot natuurherstel te komen.
  •  Al snel werd Kemp benaderd door een directeur van het veevoederbedrijf For Farmers.
  • "Toen ik nog helemaal alleen stond, werd ik benaderd door de directeur van ForFarmers Nederland (voormalige CEO Yoram Knoop, red.). Het bedrijf steunde mijn doelen en de insteek en is er razendsnel bij ingesprongen", zei Kemp in 2019 tegen NU.nl.
  • Door hulp en bijstand van ForFarmers kon Kemp de organisatie Agractie die hij had opgericht verder uitbouwen. Inmiddels is de organisatie een van de aanjagers van de protesten tegen het stikstofbeleid.
  • Een woordvoerder van ForFarmers wilde niet reageren op de uitspraken van Kemp en wilde ook niet laten weten of het bedrijf nog steeds betrokken is bij Agractie en Kemp.
  • Naar aanleiding van de gewelddadige protesten geeft ForFarmers de volgende reactie:"We betreuren het dat polarisatie zo sterk toeneemt; dit is voor niemand goed. Geweld of intimidatie keuren we af. We blijven hopen en wij blijven ons ervoor inzetten dat de technologische mogelijkheden worden ingezet om tot een oplossing te komen."