Ouders mogen tijdelijk met terugwerkende kracht hun kind alsnog een dubbele achternaam geven. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming stuurt vandaag een Nota van wijziging naar de Tweede Kamer die dit mogelijk moet maken, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdag.

Eind vorig jaar werd een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet worden gemaakt dat kinderen de achternamen van beide ouders krijgen. Na indiening van het wetsvoorstel schreven veel ouders naar het ministerie dat zij teleurgesteld waren dat de wet alleen zou gelden voor nieuwgeborenen. Daarom wordt het wetsvoorstel aangepast.

Met de wijziging kunnen ouders van nog jonge kinderen (eerste kind geboren op of na 29 januari 2019) een dubbele geslachtsnaam aan hun kinderen geven. De overgangsregeling zal voor één jaar gelden.

Een kind kan straks de naam van een van de ouders of van beide ouders krijgen. Geadopteerde kinderen kunnen naast de naam die ze bij geboorte hebben gekregen ook de naam van (een van) hun adoptieouders aannemen.

De volgorde waarin de achternaam van het kind wordt geschreven, mogen de ouders zelf bepalen. Bij eventueel volgende kinderen moet diezelfde volgorde worden aangehouden.

Als mensen die naar beide ouders vernoemd worden later zelf een kind krijgen, kunnen hooguit twee namen doorgegeven worden. Dat moet voorkomen dat de namen te lang worden. Dit geldt ook voor geadopteerde kinderen.

Als bijvoorbeeld Maartje Smink-Marrewijk en Tom Hoekman-Bakker samen een kind krijgen, moeten ze dus even gaan puzzelen. Voor de achternaam hebben ze dan de keuze uit Smink-Hoekman, Smink-Bakker, Marrewijk-Hoekman, Marrewijk-Bakker en andersom.