Zwemscholen maken zich zorgen over de zwemvaardigheid van kinderen. Hoewel de branche hard aan de slag is met het wegwerken van de wachtlijsten die door de coronamaatregelen nóg langer zijn geworden, lukt dat nog niet altijd. Daardoor leren kinderen soms later zwemmen dan zou moeten.

Volgens de diploma-aanbieder Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) zijn de wachttijden om met zwemles te beginnen "stevig". "Als je nu een kind aanmeldt, gaan er sowieso maanden tot wel een half jaar overheen voordat je aan de beurt bent", zegt directeur Titus Visser.

Voor de coronacrisis moesten kinderen ook wel even wachten, maar volgens Visser hebben de coronamaatregelen de wachtlijsten "enorm versterkt". Precieze cijfers heeft de NRZ niet.

Wel vindt Visser de signalen die hij krijgt zorgelijk, omdat kinderen nu pas later goed leren zwemmen. "De categorie kinderen van wie je verwacht dat ze kunnen zwemmen, kan dat nu nog niet altijd. Met het zomerseizoen voor de deur moet je daar wel extra op letten."

'Tot drie jaar nodig voor herstel wachtlijsten'

Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) maakt zich hier ook zorgen over. "Dat heeft vooral te maken met het omhooggaan van de gemiddelde leeftijd waarop een kind een diploma heeft." Volgens De Winter waren de wachtlijsten voor de coronacrisis al gemiddeld een jaar, en zijn ze nu opgelopen naar 1 tot 2,5 jaar. Door die wachtlijsten beginnen kinderen later met zwemmen. Normaliter doen ze dat tussen de zeven en negen jaar, legt hij uit.

Ook diploma-aanbieder Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) ziet dat de wachtlijsten nog niet terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. "Een inschatting van de branche is dat het tot drie jaar duurt voordat de wachtlijsten zijn teruggebracht én de kwaliteit van de zwemtechniek weer terug op het oude niveau is", zegt een woordvoerder.

Tijdens de lockdowns moesten de zwembaden (gedeeltelijk) dicht.

Tijdens de lockdowns moesten de zwembaden (gedeeltelijk) dicht.
Tijdens de lockdowns moesten de zwembaden (gedeeltelijk) dicht.
Foto: Pro Shots

Situatie is voor elk zwembad anders

Sommige zwembaden is het met het aanbieden van bijvoorbeeld extra lessen al wel gelukt om de wachtlijsten weg te werken. Zo ziet diploma-aanbieder Laco dat de wachtlijsten bij hen niet heel erg zijn toegenomen.

Herman Rijsdijk, adviseur zwembaden bij de Vereniging Sport en Gemeenten, herkent de signalen over lange wachtlijsten, maar hij zegt ook dat veel zwembaden deze aan het wegwerken zijn.

Het is volgens hem wel opletten, omdat veel kinderen met een diploma door de coronacrisis een tijd niet hebben gezwommen. "Het is misschien iets meer omdat je in de coronaperiode geen zwemles hebt gegeven. Maar vijf jaar geleden waren er ook kinderen die niet konden zwemmen. Het is suggestief om te denken dat het dan door de coronamaatregelen komt."

'Als de sodemieter meer mensen aan het bad'

Alle verenigingen die NU.nl sprak wijzen naar het personeelsgebrek als een van de redenen waarom de wachtlijsten nog niet zijn weggewerkt. Ook de zwembadbranche kampt, net als veel andere sectoren, met een krappe arbeidsmarkt.

NRZ-directeur Visser zegt dat het "worstelen is om het rooster rond te krijgen". "We moeten als de sodemieter meer mensen aan het bad krijgen", vindt hij. De directeur ziet wel dat zwembaden soms op een creatieve manier met hun tekorten omgaan, bijvoorbeeld door in samenwerking met scholen badmeesters versneld op te leiden.

Diploma-aanbieder Sportfondsen zegt "vol in te zetten" op het werven van nieuw personeel en het opleiden van bestaand personeel om aan de vraag naar zwemles te voldoen. De wachtlijsten bij Sportfondsen worden onder meer weggewerkt door ook in de weekenden en vakanties zwemlessen aan te bieden, of door ouders naar andere accommodaties te sturen.

Hoe dit artikel tot stand kwam

  • NU.nl sprak met verschillende bij zwemlessen betrokken organisaties.
  • Dat zijn de grote diploma-aanbieders NRZ, KNZB, Sportfondsen en Laco.
  • Daarnaast sprak NU.nl met andere bij zwemlessen betrokken partijen Vereniging Sport en Gemeenten, die gemeenten adviseert over zwembaden, en de NSWZ, de belangenvereniging van tientallen zwemscholen.