Steeds meer mbo'ers lukt het om op tijd een stage te vinden. Was er begin vorig jaar nog een tekort van ruim 20.000 stageplekken, nu zijn dat er nog zo'n 4.500. Er zijn wel grote verschillen tussen sectoren. Studenten in de techniek hebben de stages bijvoorbeeld voor het uitkiezen, terwijl het in de zorg nog steeds lastig is om voor iedereen een plek te vinden.

Coronamaatregelen, zoals het sluiten van de kappers, zorgden ervoor dat veel mbo-studenten hun stage verloren of er zelfs niet aan konden beginnen. De stagetekorten in het mbo bereikten begin 2021 een record. Toen hadden ruim 20.000 studenten die stage moesten lopen geen plek.

Inmiddels liggen de coronamaatregelen achter ons en zijn de tekorten veel kleiner. Toch zijn bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de naweeën van corona nog wel merkbaar. SBB erkent en begeleidt leerbedrijven voor het mbo. "We zien het steeds minder, maar er zijn nog steeds studenten die hun stage moeten inhalen."

Zorg blijft kampen met stagetekort

Ook merken ze bij SBB dat de coronacrisis in sommige sectoren nog niet voorbij is. Bijna de helft van het huidige stagetekort is binnen de sector zorg en welzijn. In die sector is niet altijd genoeg tijd om studenten te begeleiden.

Het personeelstekort in die sector is namelijk groot en het ziekteverzuim en de werkdruk zijn nog altijd hoger dan voor corona. In de zorg geldt bovendien dat je niet zomaar werk laat liggen - denk aan het verzorgen van een patiënt - om een student te helpen.

Een oplossing voor het tekort aan stageplekken is niet zomaar gevonden, maar er wordt wel geprobeerd om meer stageplekken te creëren. "We kijken bijvoorbeeld met scholen en zorgorganisaties of het mogelijk is om toch meer studenten een plek te bieden binnen één zorgorganisatie", vertelt SBB. "Dit lukt in sommige ziekenhuizen bijvoorbeeld met speciaal opgerichte leerafdelingen."

In de techniek heeft student het voor het uitkiezen

Bij veel andere opleidingen hebben studenten de stages juist voor het uitkiezen. Het aantal leerbedrijven in de sector techniek en gebouwde omgeving is sinds oktober met 30 procent gestegen. In de handel is het aantal leerbedrijven met 26 procent omhooggegaan.

Het tekort aan personeel is op veel plekken zo groot, dat het volgens SBB niet moeilijk is om bedrijven te vinden die nieuwe mensen willen opleiden.

Het stagetekort zal in september, wanneer veel studenten beginnen met hun stage, dan ook niet sterk toenemen, denkt SBB. "Alleen als we bijvoorbeeld weer te maken krijgen met zware coronamaatregelen, verwachten we weer echt een stijging."