Een van de oplossingen die de afgelopen maanden bedacht werd om de druk op de asielopvang op korte termijn te verlichten heeft tot nu toe nauwelijks nut gehad. Het was de bedoeling dat er in totaal zo'n 2.500 statushouders in hotels zouden worden ondergebracht, maar tot nu toe is er pas voor 30 mensen een plek gevonden. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan NU.nl.

De regeling moest op korte termijn de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel verlagen. Asielzoekers die zich daar melden kunnen niet overgebracht worden naar andere locaties in het land, omdat deze opvanglocaties ook amper lege bedden hebben.

Dat komt grotendeels doordat statushouders daar nog een bed bezet houden, terwijl ze eigenlijk al een woning zouden moeten hebben. Vanwege het grote woningtekort lukt het gemeenten niet om aan hun taakstelling te voldoen. De achterstanden zijn dan ook groot. Er zitten zo'n veertienduizend statushouders 'vast' in asielzoekerscentra.

Eind maart sprak het kabinet daarom met de veiligheidsregio's af dat het COA versneld statushouders in hotels zou onderbrengen, in de woonplaats waar ze moeten gaan wonen. Dan kon er ook alvast begonnen worden met hun integratie.

Volgens een woordvoerder van het COA komt het niet van de grond omdat de hotels er niet om staan te springen. De regeling blijft wel van kracht.

Structurele oplossing nog niet in beeld

De laatste tijd hebben veel gemeenten al tijdelijke noodopvanglocaties gecreëerd, maar toch moeten asielzoekers regelmatig op stoelen slapen of de nacht doorbrengen in tenten. Het kabinet heeft daarom vorige week besloten om de crisisstructuur in het leven te roepen. Er wordt nu meerdere keren per week met lokale overheden en andere organisaties gesproken over hoe de crisis opgelost kan worden.

Maandagavond kwamen de burgemeesters met de verantwoordelijke ministers bijeen in het Veiligheidsberaad. Het kabinet en de gemeenten willen het liefst af van de crisisnoodopvang, maar een meer structurele oplossing voor de korte termijn is nog niet in beeld.

Ook zoekt het kabinet samen met de gemeenten naar een oplossing voor de middellange termijn. Zo moeten statushouders sneller gehuisvest worden. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil onder meer de bouw van vijftienduizend flexwoningen versnellen. Ook wordt er gekeken naar hoe het Rijksvastgoed ingezet kan worden.