Tienduizenden boeren uit het hele land trekken woensdag naar Stroe (Gelderland) voor een landelijk boerenprotest. De organisatie verwacht dat zo'n 22.000 mensen komen demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Waar gaat het protest om en wat staat het Gelderse dorp te wachten?

Onder het mom van 'We keren Den Haag de rug toe' zullen woensdag tienduizenden boeren demonstreren op een stuk land in Stroe, een dorp in de gemeente Barneveld. Een deel van hen komt op trekkers naar de Gelderse plaats.

In eerste instantie stond het boerenprotest gepland voor Den Haag, maar de organisatie koos ervoor om het protest te verplaatsen naar Stroe, door de ligging in de Gelderse Vallei. De Gelderse Vallei is een streek waar de stikstofuitstoot met 58 procent moet dalen: een percentage waar de provincie het niet mee eens is. Deze wil daarom een eigen stikstofplan opstellen.

Om 7.00 uur stond er op het Malieveld in Den Haag nog wel een ontbijt op de planning. Vanuit het ontbijt vertrekken sommige boeren naar Stroe, waar zij samenkomen voor het protest. Verschillende sprekers betreden daar woensdag het podium. Onder anderen BBB-partijleider Caroline van der Plas, Mark van der Oever (Farmers Defence Force) en lokale politici zoals de burgemeester van Ede houden een toespraak.

De demonstranten worden ontvangen op het land van Gert-Jan Brouwer, een melkveehouder uit Stroe met 120 koeien. Verschillende boeren uit de buurt hebben hun land opengesteld als parkeerplaats.

Maatregelen en verkeershinder in de regio

Ondanks zorgen over de impact van het protest op de gemeente "met een kleine infrastructuur", gaf burgemeester Jan Luteijn maandag officieel toestemming om de demonstratie door te laten gaan. De organisatie voldoet volgens hem aan de gestelde voorwaarden.

Gemeenten, bedrijven, scholen en buurtbewoners treffen daarom maatregelen. Zo houden sommige lokale ondernemers en ook basisscholen en MBO's woensdag de deuren gesloten. Inwoners wordt geadviseerd thuis te blijven. Verder heeft de gemeente Barneveld een 24 uur durend alcoholverbod ingevoerd in en rondom Stroe sinds 0.00 uur afgelopen nacht.

Ook het openbaar vervoer wordt waarschijnlijk geraakt door het protest. Volgens vervoerder Keolis lopen bussen in de regio naar schatting ernstige vertragingen op of kunnen deze zelfs uitvallen.

Veel wegen in de buurt zijn afgesloten. Hoewel de boeren niet met hun trekkers over de snelwegen mogen rijden, waarschuwen de gemeente Barneveld, Rijkswaterstaat en ANWB voor files en omleidingen in het midden en de rest van het land. Rijkswaterstaat roept alle weggebruikers in het midden van het land op hun reis uit te stellen vanwege de drukte op de wegen.

Op- en afritten van de A1 blijven de hele dag afgesloten. De provinciale weg N310 tussen Harskamp en Stroe is afgesloten en op sommige plekken geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer.

Drone filmt stoet tractors in alle vroegte op weg naar Stroe
40
Drone filmt stoet tractors in alle vroegte op weg naar Stroe

Boeren willen vuist maken tegen stikstofplannen

Het protest komt als gevolg van de plannen die het kabinet op 10 juni presenteerde om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Om de natuur niet verder te laten verslechteren en om een einde te maken aan de bouwstop, heeft het kabinet voor provincies verschillende stikstofdoelen opgesteld voor de landbouwsector, de grootste stikstofuitstoter. In sommige regio's moet er zoveel stikstof worden gereduceerd, dat het voor sommige boeren onmogelijk is om nog langer door te gaan met de onderneming.

De provincies hebben een jaar om met de plannen te komen. Het kabinet kijkt dan onder andere of het doel - de helft minder stikstof uitstoot in 2030 ten opzichte van 2018 - wordt gehaald. Ook moet het juridisch houdbaar zijn, anders zetten rechters mogelijk weer een streep door de bouwvergunningen en komt het land nog steeds niet van het slot.