Eindexamenkandidaten in het vmbo kader en basis horen woensdag of ze zijn geslaagd. Voor hen gold een andere indeling van de eindexamens vanwege de coronacrisis. Daarom komt hun uitslag een week later dan die van kandidaten op andere niveaus.

Leerlingen van de kader- en basisberoepsgerichte leerweg hebben digitaal eindexamen gedaan. De examens begonnen voor deze groep al in april en scholen konden de examendata zelf indelen. Dit gold ook voor de algemene vakken, zoals Engels, aardrijkskunde en wiskunde.

De praktijkvakken zijn vanwege corona afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal examen.

Leerlingen die staatsexamen doen, zoals leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs, krijgen hun uitslag op vrijdag 8 juli of een van de vier vrijdagen daarna. Eindexamenkandidaten van andere niveaus ontvingen op 15 juni hun uitslag.