Het kabinet gaat gemeenten compenseren voor de kosten die zij hebben gemaakt voor de zorg en ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen. Het bedrag per gemeente moet nog worden vastgesteld, maar het kabinet gaat ervan uit dat er in totaal 20,5 miljoen euro nodig is.

Het aantal Oekraïense ontheemden is "dusdanig groot" dat niet van gemeenten mag worden verwacht dat zij deze extra kosten uit hun huidige budget betalen, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan de Tweede Kamer.

De compensatie is bijvoorbeeld bedoeld voor jeugdzorg aan gevluchte kinderen of om hulp die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan Oekraïense vluchtelingen wordt gegeven.

De gemeenten kregen eerder al een financiële bijdrage voor de kosten voor de opvang zelf. Ze krijgen een vastgesteld bedrag per vluchteling en een vergoeding voor het verbouwen van de opvangplekken.

Het kabinet heeft daarnaast een commissie 'versnelling tijdelijke huisvesting' in het leven geroepen. Die commissie gaat onder andere kijken naar op wat voor manier woningen kunnen worden gerealiseerd en hoe dit eventueel nog sneller kan.