De politie ziet in binnen- en buitenland steeds vaker ge-3D-printe vuurwapens opduiken. Eigen onderzoek toont aan dat er sinds vorig jaar fors meer inbeslagnames waren van deze vuurwapens of onderdelen ervan.

Ge-3D-printe wapens zijn gemakkelijker te verkrijgen dan gebruikelijke vuurwapens, omdat er geen handelaren nodig zijn om de wapens uit het buitenland te halen. Criminelen kunnen de wapens zelf maken met een 3D-printer. Een speciaal team van de politie doet sinds vorig jaar onderzoek naar de ontwikkeling van de wapens.

Vorig jaar zijn in veertien onderzoeken in Nederland ge-3D-printe vuurwapens en ge-3D-printe onderdelen in beslag genomen. Ook dit jaar zijn ze al aangetroffen, meldt de politie. In de jaren daarvoor was er nauwelijks sprake van. Verder is een aantal werkplaatsen ontdekt, bedoeld om op grotere schaal wapens te printen.

In andere landen zijn ge-3D-printe wapens gevonden bij terroristische aanslagen, zoals bij de aanslag op een synagoge in het Duitse Halle in oktober 2019. De politie houdt de ontwikkelingen rond dit soort wapens daarom nauwgezet in de gaten.

Uit het onderzoek bleek verder dat de ge-3D-printe wapens geregeld niet betrouwbaar zijn. Zo kwamen bij schiettesten met het soort wapen dat het meest aangetroffen werd, storingen en mankementen aan het licht door onder meer falend materiaal.

De handel in ge-3D-printe vuurwapens is strafbaar, net zoals gebruikelijke wapenhandel. Dat geldt niet voor het publiceren of bezitten van de ontwerpen (blauwdrukken) van ge-3D-printe vuurwapens. Politie en justitie willen dat dit verandert.