Het bisdom van Den Bosch ontvangt een reliek van de onlangs heilig verklaarde Titus Brandsma. Het gaat om een stukje van een habijt dat de pater heeft gedragen. Het reliek wordt zondag tijdens een nationale dankviering voor de heiligverklaring binnengedragen in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Later dit jaar wordt het reliek in een bronzen beeld van Sint-Titus in de kathedraal geplaatst.

Paus Franciscus verklaarde de Nederlandse pater en verzetsstrijder op 15 mei heilig. Dat gebeurde tijdens een ceremonie op het bomvolle Sint-Pietersplein. In Den Bosch is er een nationale dankviering voor deze zogenoemde canonisatie.

Aartsbisschop en kardinaal Wim Eijk gaat zondag voor in de mis, die voor iedereen toegankelijk is. Het bisdom verwacht volgens een woordvoerder grote drukte. Bij de dankviering zijn familieleden van Brandsma aanwezig.

Ook de hoogste leider van de Karmelietenorde reist naar Nederland af. Daarnaast worden tien Nederlandse bisschoppen en hulpbisschoppen verwacht. Voor de heiligverklaring is een hymne gecomponeerd, die zondag voor het eerst te horen zal zijn.

Paus verklaart onder luid Nederlands gejuich Titus Brandsma heilig
70
Paus verklaart onder luid Nederlands gejuich Titus Brandsma heilig

Relieken hebben een belangrijke rol in rooms-katholieke kerk

In de rooms-katholieke kerk zijn relieken belangrijk. Het zijn stukjes van het lichaam van een heilige of voorwerpen die de heilige heeft aangeraakt. Aan relieken wordt een sterke kracht toegekend.

De Friese boerenzoon Brandsma (1881-1942) verbleef het grootste deel van zijn leven in plaatsen die tot het bisdom van Den Bosch behoren. Zo was hij in Nijmegen hoogleraar aan de toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen.

Sint-Titus verzette zich al ruim voor de Tweede Wereldoorlog tegen het nationaalsocialisme. Hij kwam op voor het recht van zwakkeren en de waardigheid van ieder mens. De Duitse bezetter pakte de pater op in 1942. In datzelfde jaar stierf hij aan ontberingen in concentratiekamp Dachau. Brandsma werd al tijdens de oorlog als verzetsheld beschouwd.

Paus Franciscus prees Brandsma na de heiligverklaring, omdat die zich juist in de kleinere dingen, die niet zo opvallen, groots betoonde.