De ongeveer 80.000 achtstegroepers die dit jaar de Centrale Eindtoets van het College voor de Toetsen en Examens (CvTE) hebben gemaakt, hebben een gemiddelde score van 535,2 gehaald. Bij een deel van de aankomende brugpiepers ziet het CvTE "een kleine, maar aantoonbare leervertraging in verband met de coronamaatregelen".

De leerlingen scoorden iets hoger dan vorig jaar, toen de gemiddelde uitslag 535,0 punten was. Een gemiddelde score van 535,2 komt neer op een brugklasadvies voor vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo.

In 2019, toen het onderwijs nog niet werd belemmerd door coronamaatregelen, was het gemiddelde 536,1. Ook dat komt neer op een advies voor vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo.

Bij het opstellen van de grenzen van de toetsadviezen wordt ook dit jaar rekening gehouden met de leervertraging. Vorig jaar waren alle toetsadviezen aangepast. Dit jaar gaat het er om twee. De grens van het toetsadvies vmbo kb/gl-tl is van 525 in 2019 naar 524 punten gezakt en het toetsadvies vmbo gl-tl/havo staat nu op 532, terwijl dat in 2019 533 was. Leerlingen krijgen daardoor ondanks de omstandigheden toch het best passende advies, aldus het CvTE.

Het advies naar aanleiding van de eindtoets komt boven op het schooladvies dat voor 1 maart is gegeven. Als een leerling volgens de eindtoets naar een hogere opleiding kan dan volgens het schooladvies, dan moet de verantwoordelijke basisschool opnieuw kijken naar het eerder gegeven schooladvies.