Van alle vrouwen die in de overgang zijn, heeft iets meer dan de helft daar op het werk last van. Klachten die kunnen voorkomen zijn pijn, vermoeidheid, minder goed kunnen concentreren en opvliegers. Bij een klein percentage van de vrouwen zijn de klachten zo erg dat ze zich ziek melden. Dat melden het CBS en TNO op basis van een vervolgmeting van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Meer dan de helft van de 173.000 vrouwelijke werknemers die deelnamen aan het onderzoek, zo'n 55 procent, meldde dat de overgangsklachten waar ze last van hebben weleens van invloed op hun werk zijn. Bij 8 procent speelt dit dagelijks.

Twee op de drie vrouwen die op het werk last hebben van overgangsklachten bespreken dit met collega's. Een kleine groep zou het wel willen, maar doet het niet. De vrouwen met overgangsklachten zeggen dat ze meer ondersteuning en begrip willen, vooral van hun leidinggevenden.

Ongeveer 20 procent van de vrouwen in de overgang ervaart hiervan helemaal geen gezondheidsklachten en 25 procent heeft wel overgangsklachten, maar ondervindt daarvan geen hinder op het werk.