Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) moet een aanpassing sturen voor ruim veertienduizend eindexamens aardrijkskunde. Dat is nodig nadat een school een fout had gemaakt met een erratum, een aanpassing van het examen, bevestigt het college maandag aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

Een erratum betekent letterlijk een fout in het examen, maar het komt neer op een aanpassing of bijkomende instructie. "Het geeft bijvoorbeeld aan: je moet dit lezen, of deze vraag niet maken", legt de woordvoerder uit.

Het erratum gold voor het vwo-examen aardrijkskunde, dat volgende week maandag afgenomen wordt. Een onbekende school deelde het erratum per ongeluk uit aan havoscholieren, toen die afgelopen donderdag hun examen aardrijkskunde maakten. Daardoor hebben de havoleerlingen vier vwo-vragen beantwoord.

Volgens de onderwijsinspectie worden de examens van de 23 havoleerlingen gewoon nagekeken. Als ze hun cijfer hebben gehoord, mogen ze ervoor kiezen om het cijfer te laten staan of een herkansing te maken.

Voor het vwo-examen aardrijkskunde is een nieuw erratum nodig, omdat de oorspronkelijke aanpassing al is ingezien door leerlingen. "Dat zou een oneerlijk voordeel voor sommige leerlingen bieden, als zij toevallig een kennis hebben die dat erratum al ingezien heeft", aldus de woordvoerder.

De zegspersoon benadrukt dat de examens zelf niet aangepast worden. "Dat zou wat veel zijn, 14.600 examens aanpassen. Daarom maken we een nieuw erratum, die we naar de scholen sturen."