Rijkswaterstaat moest maandagochtend tijdens de spits de Ketheltunnel (A4) bij Rotterdam sluiten wegens ziek personeel. Zowel de tunneloperator die om 6.30 uur moest beginnen als de medewerker die stond ingeroosterd als back-up, was ziek. "De kans dat dit zou gebeuren was echt zeer klein", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

"Dan heb je te maken met onvoorziene omstandigheden en moet de tunnel uit veiligheid dicht", zegt de woordvoerder. Volgens haar is het de eerste keer dat zoiets voorkomt. Ook de afgelopen twee coronajaren kwam het niet voor dat zowel de medewerker van dienst als de back-up ziek was.

Rijkswaterstaat kampt in elk geval niet met structurele personeelsproblemen, benadrukt de zegspersoon, die ervan uitgaat dat het eenmalig was.

Normaal gesproken wordt de Ketheltunnel dag en nacht vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in het Zuid-Hollandse Rhoon bediend en bewaakt door een tunneloperator. Omdat het niet lukte om snel vervanging te regelen, moest de tunnel dicht. Zonder personeel kan de dienst de veiligheid in de tunnel namelijk niet garanderen. Zo moet er altijd iemand zijn die via videoschermen de situatie in de tunnel in de gaten houdt. "Bij brand of pech moet je snel kunnen ingrijpen."

Vervanger niet meteen geregeld: 'Het was puzzelen'

Volgens de woordvoerder was het ook niet mogelijk om een andere medewerker tijdelijk als tunneloperator in te zetten. "Dat kan niet. Daarvoor moet je echt specifiek opgeleid zijn", zegt ze.

Waarom het toch nog tot 8.00 uur duurde voordat er een vervanger was opgetrommeld, heeft volgens de zegspersoon te maken met het feit dat de medewerkers in roosterdienst werken. Daardoor was het "puzzelen". Toen de nieuwe operator eenmaal geïnstalleerd was en de fysieke afzetting op de weg was weggehaald, kon het verkeer vanaf 8.30 uur weer door de tunnelbuizen rijden.

Als gevolg van de afsluiting was maandagochtend sprake van een zware spits bij Rotterdam en elders in Zuid-Holland. Met name op de A4, de A15 en op de omleidingsroutes over de A13 en de A20 liep het vast.

De Ketheltunnel is een zogeheten landtunnel: hij kruist geen rivier of kanaal. De tunnel ging in 2015 open.

Minister wil weten hoe Rijkswaterstaat in toekomst problemen gaat beperken

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) wil van Rijkswaterstaat weten hoe hij in de toekomst problemen voor weggebruikers zoveel mogelijk gaat beperken als zich een soortgelijke situatie voordoet. Volgens Harbers mogen weggebruikers geen last hebben van ziek personeel bij belangrijke infrastructurele knooppunten.

Harbers stelt wel dat het bij de Ketheltunnel een uitzonderlijke situatie betrof, die "heel vervelend voor weggebruikers" is. Volgens Harbers gaat het hier niet om een structureel tekort aan personeel, waarvan wel bijvoorbeeld op het spoor en op Schiphol sprake is.

"Wel vraag ik Rijkswaterstaat de gevolgen van ziekmeldingen voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, mocht een dergelijke situatie zich nog eens voordoen", zegt Harbers in een reactie. "Voor dit werk is specifieke kennis nodig en veiligheid staat voorop."