Het aantal asielzoekers voor wie donderdagavond geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is gegroeid. Eerst waren dat er ongeveer vijftig, maar inmiddels zijn het er ongeveer honderd, waaronder veel kleine kinderen. Het Groningse dorp Zuidbroek heeft crisisnoodopvang opgetuigd voor hen.

De asielzoekers worden overgebracht naar crisisnoodopvang in de Eurohal in Zuidbroek, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De bus, geregeld door Veiligheidsregio Groningen, zal eerst tachtig mensen overbrengen naar Zuidbroek en later op de donderdagavond terugkomen om nog eens twintig mensen op te halen.

Woensdagavond werden ongeveer honderd noodopvangplekken gecreëerd in Heerenveen voor asielzoekers omdat Ter Apel vol zat. Zij werden toen gebracht met vervoer dat door het Rode Kruis was geregeld.

Het Rode Kruis gaat donderdagavond zeer waarschijnlijk niet opnieuw tenten en units voor de opvang van het COA in Ter Apel plaatsen, zei een woordvoerder eerder tegen NU.nl.

COA wil structureel meer plekken

Een woordvoerder van het COA stelde eerder donderdag dat er heel hard wordt gewerkt om iedereen op de goede plek te krijgen en dat er goede begeleiding is voor de mensen. Dat er een structureel tekort aan opvangplekken is, beaamt ze.

"Wij doen wat we kunnen, dat doen we al 2,5 jaar en we geven dat al heel lang aan. Het beste is als er structureel plekken bij komen." Maar het COA heeft geen bevoegdheden om die aan te wijzen of in te richten. "Daar gaan wij niet over, dat ligt bij het ministerie."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt al jaren naar een locatie voor een extra aanmeldcentrum, maar heeft tot nu toe geen succes.

Gemiddeld komen er tegenwoordig ongeveer tweehonderd mensen per dag aan in Ter Apel, en op weekeinddagen ongeveer honderd. Maandagen en dinsdagen zijn de drukste dagen. De mensen die asiel vragen komen vooral uit Syrië, Afghanistan, Jemen en Turkije, aldus de woordvoerder.