Op de eerste dag van de eindexamens voor scholieren zijn bij actiegroep LAKS 31.000 klachten binnengekomen. De meeste klachten gingen over de eindexamens Nederlands voor het vwo, biologie voor het vmbo en Duits voor havoscholieren.

Het aantal klachten voor de eerste dag kan nog oplopen, omdat scholieren online 24 uur per dag klachten kunnen indienen. Op de eerste dag van de eindexamens voor scholieren in 2021 ontving LAKS ruim 22.000 klachten. Die hadden ook te maken met de toen nog geldende coronamaatregelen.

In 2019 waren er ruim achttienduizend klachten op de eerste examendag. In 2020 gingen de eindexamens vanwege de coronacrisis niet door.

Scholieren met klachten over de eindexamens konden tussen 12.00 en 19.00 uur contact opnemen met een belteam van tien personen. Rond 14.00 uur waren er 3.027 online en telefonische klachten binnengekomen. De teller stond rond 17.00 uur op ongeveer 15.000 klachten.

Nederlands te lang, biologie te onduidelijk

Het LAKS ontving van vwo-leerlingen veel klachten over het examen Nederlands. Dat zou te lang zijn, waardoor ze in tijdnood kwamen.

Vmbo-scholieren beklaagden zich vooral over het examen biologie, dat onduidelijk zou zijn opgesteld. Ook over het havo-examen Duits kwamen veel klachten binnen.

Bijna 200.000 middelbare scholieren begonnen donderdag aan hun eindexamens. Vmbo'ers deden eindexamen biologie en Nederlands, havisten Duits en aardrijkskunde en op het vwo begonnen de leerlingen met Nederlands en muziek.

Vanwege de coronacrisis vinden de examens in het voortgezet onderwijs ook dit schooljaar in aangepaste vorm plaats. Scholieren mogen een extra herkansing doen en hun examens spreiden over twee tijdvakken.

In deze tijdvakken kunnen leerlingen examens doen

  • Eerste examenperiode: 12 tot en met 30 mei (leerlingen ontvangen de uitslag op 9 juni of 15 juni (vmbo))
  • Tweede examenperiode: 13 tot en met 24 juni (leerlingen ontvangen de uitslag op 1 juli)
  • Derde examenperiode: 5 tot en met 8 juli (bedoeld voor herkansingen, leerlingen ontvangen de uitslag op 14 juli)

Experts en LAKS verwachten negatieve gevolgen van pandemie

Veel leerlingen die donderdag aan hun eindexamenperiode beginnen, zullen bij vervolgopleidingen gevolgen ondervinden van hun onderwijs in coronatijd. Dat zeiden de VO-raad en het LAKS donderdagochtend tegen NU.nl.

Zij moeten extra in de gaten gehouden worden, beargumenteren de onderwijsorganisaties, omdat de 2,5 jaar aan dichte scholen en digitale lessen voor allesbehalve een normale schooltijd hebben gezorgd.

Minister helpt mee als telefonist bij examenklachtenlijn
115
Minister helpt mee als telefonist bij examenklachtenlijn