Er is een fout gemaakt bij het opstellen van de lijst met de honderd grootste stikstofuitstoters van het land, schrijft minister Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) in een brief aan de Tweede Kamer. Het RIVM zou sommige boerenbedrijven ten onrechte op de lijst hebben gezet.

De lijst werd dinsdag met de Tweede Kamer gedeeld. Daaruit bleek dat staalconcern Tata Steel de grootste uitstoter van stikstofoxiden is, gevolgd door luchthaven Schiphol. Daarnaast was er een lijst gemaakt met uitstoters van ammoniak, waarop vooral veel veehouderijen staan.

Op die lijst staan veehouderijen die volgens een berekening veel uitstoten, maar dat in werkelijkheid niet altijd doen. In een korte toelichting schrijft het RIVM dat dit te maken heeft met de staltypes. Stallen "met moderne emissiereducerende technieken" kregen volgens het instituut een code die juist hoort bij een minder schoon staltype. Daardoor viel de berekende emissie van deze stallen veel groter uit.

Het is niet duidelijk om welke bedrijven het precies gaat. Het RIVM zegt hard te werken aan een nieuwe lijst en verwacht deze binnen een week te sturen.

Van der Wal-Zeggelink zegt de fout te betreuren. "Het RIVM heeft aangegeven deze fout te evalueren en zo nodig aanvullende maatregelen te treffen. Dit vind ik een goede zaak."