Vanaf het collegejaar 2023/2024 wil het kabinet studenten die bij hun ouders wonen een maandelijkse basisbeurs van 91 euro geven en studenten op kamers 255 euro, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van het AD. De aanvullende beurs voor studenten met ouders die weinig verdienen, zou maximaal 419 euro per maand bedragen.

Het kabinet heeft volgens de bronnen een voorkeur voor deze bedragen, maar heeft ook andere scenario's in kaart gebracht. Alle opties worden de komende tijd besproken met de Tweede Kamer.

De regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie spraken in het coalitieakkoord al af dat het leenstelsel voor studenten volgend jaar plaats moet maken voor een studiebeurs zoals die tot 2015 bestond. Er komt een compensatie voor studenten die de afgelopen jaren geen beurs kregen.