Nederlanders leven in 2030 gemiddeld 3,5 maand langer dan in 2016. Het RIVM berekende in een tussentijdse evaluatie van het Schone Lucht Akkoord (SLA) dat, als alle geplande maatregelen ook echt uitgevoerd worden, de gezondheidswinst 47 procent zal zijn. Het doel van dat akkoord is een gezondheidswinst van 50 procent te behalen.

Met gezondheidswinst doelt het SLA erop dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Om dit te meten heeft het RIVM gezondheidsindicatoren opgesteld, zoals de levensverwachting.

Om een gezondheidswinst van 47 procent te behalen, zijn "verdergaande maatregelen" op het gebied van klimaat en stikstof nodig, stelt het RIVM. Daarmee kan het percentage nog stijgen naar 52 procent, zodat het doel van het SLA gehaald wordt.

In het akkoord werkt Nederland toe naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor stikstofuitstoot en fijnstof. Dit advies komt uit 2005. Inmiddels heeft de WHO nieuwe en strengere adviezen voor de luchtkwaliteit opgesteld. Het RIVM onderzoekt nog of deze aanscherping in Nederland haalbaar is.

Het Rijk, alle provincies en bijna negentig gemeenten hebben zich inmiddels aangesloten bij het akkoord, om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Daarnaast moet het verminderen van luchtvervuiling helpen om de klimaatcrisis te lijf te gaan en de stikstofuitstoot te verlagen.

Gemeentes die zich hebben aangesloten bij Schone Lucht Akkoord