Het coldcaseteam achter het boek over het verraad van Anne Frank reageert geschrokken op de ontstane kritiek rondom het onderzoek. Volgens hoofdonderzoeker Pieter van Twisk is er een "rare hetze" ontstaan, schrijft hij donderdag in een verklaring.

Wat was de conclusie van dit onderzoek?

  • Arnold van den Bergh, een Joodse notaris, zou een lijst met daarop het onderduikadres van Anne Frank hebben overhandigd aan de nazi's om zijn eigen familie te beschermen.
  • Die conclusie trekken de onderzoekers uit een kopie van een anoniem briefje dat bij Otto Frank, Annes vader, was bezorgd. Daarop stond dat Van den Bergh de schuilplaats van Anne Frank verraden had.
  • Het onderzoek werd groots opgepakt, ook door NU.nl. Experts hadden echter kritiek op de wijze waarop het onderzoek was uitgevoerd.

Volgens Van Twisk is Arnold van den Bergh in het onderzoek niet aangewezen als dader, maar wel "als hoofdverdachte in het meest waarschijnlijke scenario". In verschillende media, waaronder ook NU.nl, werd Van den Bergh eerst beschreven als dader in plaats van hoofdverdachte.

Het coldcaseteam stelt dat critici ook te veel focussen op de individuele bewijzen en minder oog hebben voor het grotere plaatje van het onderzoek. "We hebben vaker de metafoor van de puzzel gebruikt; we verzamelden zoveel stukjes puzzel dat de beeltenis op de puzzel steeds duidelijker werd. (...) Wat de critici doen, is steeds één stukje nemen om op grond daarvan te concluderen dat dat onvoldoende bewijs is voor onze conclusie."

Volgens onderzoekers wél bewijs van bestaan onderduiklijst

Een van de meest genoemde kritieken is dat de onderzoekers hun theorie baseerden op een lijst van onderduikadressen. Van den Bergh zou die lijst hebben doorgespeeld, zo zou uit een kopie van een anoniem briefje blijken.

Meerdere deskundigen en organisaties trokken die theorie echter in twijfel. In de verklaring benadrukt Van Twisk dat zijn team wel aanwijzingen heeft voor het bestaan van de lijst. Volgens de hoofdonderzoeker staat er zo veel essentiële informatie op het briefje dat het geschreven moest zijn "door iemand die wist waarover hij of zij sprak".

Eerder liet Van Twisk al weten dat het coldcaseteam geen historisch onderzoek heeft uitgevoerd, maar een opsporingsonderzoek. Volgens Van Twisk is er nu "een soort rare hetze ontstaan" rond het boek en hebben hij en zijn team "vijf jaar lang op een hele integere manier onderzoek gedaan en heel veel naar boven gehaald".

De Nederlandse uitgever Ambo Anthos heeft begin deze week laten weten extra drukken van het boek uit te stellen in afwachting van meer uitleg van het onderzoeksteam.