De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft de universitair hoofddocent die studenten probeerde te overtuigen van allerlei complottheorieën alsnog geschorst. Eerder zei een woordvoerder van de universiteit dat de docent zijn vak over kritisch denken niet meer mocht geven, maar andere lessen nog wel.

De RUG stelde een onderzoek in om te bekijken hoe het met de andere vakken gaat. "Het gaat om een didactisch kwaliteitsonderzoek om te kijken of dat in lijn is met hoe wetenschappelijk onderwijs dient te geschieden."

Vrijdag is echter vastgesteld dat "door deze onrust de betrokken docent geen onderwijs kan geven zoals beide partijen dat willen", meldt de universiteit. In afwachting van het onderzoek geeft de docent geen onderwijs meer aan de universiteit.

De kwestie werd aan het licht gebracht door UKrant. Het universiteitsblad schreef dat verschillende studenten zich niet meer veilig voelden, omdat ze anders dachten dan de docent. Die hield er volgens hen zijn eigen "alternatieve waarheid" op na.

In zijn lessen werden uiteenlopende onderwerpen behandeld, zoals de aanslagen op 11 september 2001, klimaatverandering en vaccinaties. Een van de studenten zei dat de sfeer tijdens de colleges vijandig was.