Goedemiddag, ik ben Joris Peters en ik houd vanmiddag het liveblog bij waarin je de uitspraak kunt volgen in het hoger beroep tegen Jos B. in de zaak Nicky Verstappen. Er is in hoger beroep twintig jaar cel geëist voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky in 1998. B. zegt onschuldig te zijn.
vrijdag 28 januari om 13:24
B. werd eerder veroordeeld tot 12.5 jaar cel en daar komt nu dus 3.5 jaar cel bij.
vrijdag 28 januari om 13:23
Jos B. krijgt een straf van in totaal 16 jaar cel voor alle verdenkingen waar hij schuldig aan is bevonden.
vrijdag 28 januari om 13:21
B. heeft vragen over wat er met Nicky is gebeurd in zijn laatste levensuren onbeantwoord gelaten. Het achterhouden van een videoverklaring als 'troef' door B. wordt hem zwaar aangerekend.
vrijdag 28 januari om 13:20
De verdachte heeft volgens het hof geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden en dus ook geen spijt betuigd.
vrijdag 28 januari om 13:19
Het hof zegt dat het niet anders kan dat Nicky doodsangsten moet hebben doorgestaan. Ook haalt het hof aan dat Nicky nog een heel leven voor zich had, maar nu altijd elf jaar zal blijven. Ook de slachtofferverklaringen van de ouders benoemt de rechter, die zeer ingrijpend waren.
vrijdag 28 januari om 13:17
De rechter gaat terug naar 1998. Op 10 augustus bleek Nicky verdwenen. Op de dag erna, in de avond werd Nicky dood gevonden. Jarenlang werd er geen dader gevonden. Twintig jaar later werd B. aangehouden.
vrijdag 28 januari om 13:15
Jos B. gaat dus veroordeeld worden en de vraag is nu voor hoe lang.
vrijdag 28 januari om 13:14
En daarom is B. ook schuldig aan doodslag.
vrijdag 28 januari om 13:14
Het hof zegt dat B. Nicky niet wilde doden, maar het gevolg van zijn handelen, het smoren van de jongen, ook niet heeft willen vermijden.
vrijdag 28 januari om 13:11
B. heeft gehandeld met voorwaardelijke opzet. Zoals eerder geschreven, B. heeft bewust het risico genomen dat Nicky zou komen te overlijden door het smoren.
vrijdag 28 januari om 13:10
Het hof gaat dus uit van smoren, het leggen van de hand door B. op de mond en neus door Nicky verstappen in combinatie met stress.
vrijdag 28 januari om 13:08
Er kan ook sprake van voorwaardelijke opzet. Daarmee wordt bedoeld: had B. kunnen weten dat zijn handelingen de dood van Nicky tot gevolg had kunnen hebben zoals het smoren.
vrijdag 28 januari om 13:07
Volgens het hof is er een samenhangen tussen de ontvoering, ontuchtige handelingen en de dood van Nicky. En daarom is B. ook betrokken bij de dood van Nicky. De vraag is nu of B. ook de opzet had om de jongen te doden?
vrijdag 28 januari om 13:05
Dan het overlijden van Nicky. De doodsoorzaak van de jongen is nooit vastgesteld. Gezien de jeugdige leeftijd van Nicky stelt het hof vast dat de jongen een niet natuurlijke dood is gestorven en dus als gevolg van een misdrijf.
vrijdag 28 januari om 13:02
Het hof gaat nu op de verklaring van Bekir E. Deze zijn in totaliteit niet bruikbaar voor het bewijs. De moordenaar van Humeyra zei dat B. in de gevangenis tegenover hem had bekend dat hij schuldig was aan de dood van Nicky.
vrijdag 28 januari om 13:00
Samenvattend: Jos B. is nu op drie punten schuldig bevonden. Bezit kinderporno, het ontvoeren van Nicky en het plegen van ontuchtige handelingen. Dan komt er nog een belangrijke verdenking, namelijk is B. schuldig aan het overlijden van Nicky?
vrijdag 28 januari om 12:57
Hof zegt dat er ook overeenkomsten zijn met eerdere incidenten waar B. bij betrokken was. De man heeft eerder jongens onzedelijk betast in hun onderbroek en de jongens daarvoor tegen hun zin in vast te hebben gehouden. Ook dit ware jonge jongens die hij niet kende.
vrijdag 28 januari om 12:54
Dan komen we bij nu bij de ontvoering van Nicky. Het hof noemt het uitgesloten dat iemand anders verantwoordelijk is voor het meenemen van Nicky van het zomerkamp op de Brunsummerheide. Volgens het hof kan het niet anders zijn dat B., die ontucht heeft gepleegd met Nicky, hem ook heeft meegenomen. Hij wordt dus ook schuldig bevonden aan het tegen zijn wil in onttrekken van Nicky aan het ouderlijk gezag. Oftewel, het tegen de zin van Nicky in meenemen van de jongen.
vrijdag 28 januari om 12:50
Het hof legt het verzoek van de verdediging om extra onderzoek naar de DNA-sporen te laten verrichten naast zich neer.
vrijdag 28 januari om 12:45
Samenvattend: Jos B. is schuldig aan het plegen van ontuchtige handelingen bij Nicky. De DNA-sporen zijn, in tegenstelling tot wat de verdediging heeft bepleit, bruikbaar zijn voor het bewijs. Volgens de advocaten zijn de sporen mogelijk in de onderbroek van Nicky terechtgekomen door foute handelingen. Dat acht het hof niet aannemelijk.
vrijdag 28 januari om 12:38
Het hof stelt ook vast dat de DNA-sporen in de onderbroek contactsporen zijn en onder de sporen zich ook speeksel bevind van B. De verklaring van de man wordt volgens het hof daarnaast ook weerlegd door ondersteunend bewijs.
vrijdag 28 januari om 12:36
Het verhaal van B. kwam daarnaast zeer laat en dat heeft niet geholpen voor de geloofwaardigheid, aldus het hof. De verdachte heeft hierdoor de tijd gehad om zijn verklaring af te stemmen op basis van het dossier.
vrijdag 28 januari om 12:34
Het hof beoordeelt de verklaring van B. als volgt. De rechter vindt het vreemd dat B. de vondst niet direct heeft gemeld bij de politie. Het argument dat hij bang was en in paniek is geen afdoende verklaring.
vrijdag 28 januari om 12:33
Het hof houdt nu de verklaring van B. voor. Volgens de verdachte zou hij het lichaam van Nicky destijds hebben gevonden, hebben geconstateerd dat de jongen dood was en zijn lichaam toen gefatsoeneerd. Dat was zijn uitleg voor de DNA-sporen op het lichaam van Nicky. Hoe zijn DNA in de onderbroek van Nicky terecht is gekomen, wist B. niet.
vrijdag 28 januari om 12:30
B. wordt dus schuldig bevonden aan het plegen van ontuchtige handelingen bij Nicky. Extra verzwarend bewijs is volgens het hof dat B. nooit DNA heeft willen afstaan en dat toen duidelijk werd dat er nieuw onderzoek plaatsvond, hij is gevlucht.
vrijdag 28 januari om 12:27
Volgens het hof kan het niet anders zijn dat B. Nicky seksueel heeft betast. Dat baseert de rechter op basis van de DNA-sporen in de onderbroek van Nicky.
vrijdag 28 januari om 12:26
Het hof gaat ervan uit dat Nicky niet zelf zo zijn onderbroek heeft aangetrokken en dus dat hij is uitgekleed en degene die dat heeft gedaan een seksueel motief had.
vrijdag 28 januari om 12:24
Dan komen we nu op de ontuchtige handelingen bij Nicky. Is B. hier wel schuldig aan? Het hof houdt voor dat Nicky is aangetroffen met zijn onderbroek binnenste buiten en achterstevoren aan. Ook zijn er vele DNA-sporen van B. gevonden in de onderbroek van Nicky.
vrijdag 28 januari om 12:23
Het hof bespreekt nu of er sprake is geweest van bepaalde vormverzuimen. Het antwoord is ja, maar dat betekent niet dat B. benadeeld is in zijn vervolging. Er kan dan ook geen sprake zijn van bewijsuitsluiting van het DNA van B. dat is aangetroffen op het lichaam van Nicky.
vrijdag 28 januari om 12:20
Er zijn wel letsels aangetroffen bij Nicky, maar volgens het hof is dit geen sluitend bewijs. Dit alles betekent nog niet dat B. volledig wordt vrijgesproken. Hij kan nog veroordeeld worden voor doodslag.
vrijdag 28 januari om 12:18
Er is geen sluitend bewijs voor gekwalificeerde doodslag. Oftewel dat Nicky is gedood om seksueel misbruik te verhullen. Ook het seksueel binnendringen van Nicky kan volgens het hof niet worden bewezen.
vrijdag 28 januari om 12:16
B. is volgens het hof niet schuldig aan gekwalificeerde doodslag en misbruiken van Nicky.
vrijdag 28 januari om 12:15
Dan de belangrijkste feiten die nauw met elkaar samenhangen. Te weten het ontvoeren van Nicky, hem seksueel misbruiken en omdat te verhullen hem te doden. Dat laatste noemt men gekwalificeerde doodslag.
vrijdag 28 januari om 12:14
Het oordeel van het hof luidt dan ook dat B. schuldig is aan het bezit van kinderporno.
vrijdag 28 januari om 12:13
De vraag die het hof eerst moet beantwoorden, mocht het Openbaar Ministerie (OM) B. vervolgen voor deze verdenking. Dat komt omdat B. niet is overgeleverd vanuit Spanje naar Nederland op basis van deze specifieke verdenking. Toch besluit het hof dat B. hiervoor vervolgd mag worden. De voorzitter merkt op dat B. hierover een bekennende verklaring heeft afgelegd.
vrijdag 28 januari om 12:11
De voorzitter begint met de verdenking dat B. kinderporno in bezit had. Deze zijn aangetroffen op de computer van de man. Het gaat om in totaal tien afbeelding. B. heeft het bezit hiervan niet ontkend, maar zegt deze niet bewust te hebben gedownload.
vrijdag 28 januari om 12:07
Het hof laat weten dat er vervelende details zullen worden benoemd en vraagt de pers terughoudend te zijn en deze niet te noemen. Dat zal NU.nl dus ook niet doen.
vrijdag 28 januari om 12:05
De verdenking bestaat uit vier onderdelen. Naast het bezit van kinderporno is dat dus het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen. Er zijn vele deskundigen gehoord in deze zaak om tot een antwoord te komen op de vraag of B. schuldig is.
vrijdag 28 januari om 12:04
De uitspraak is inmiddels van start gegaan. De voorzitter van het hof maakt eerst wat inhoudelijke opmerkingen. De rechter laat weten tot een uitgebreide uitspraak te zijn gekomen die in totaal tweehonderd pagina's beslaat. Wij krijgen hier in de rechtbank nu een samenvatting.
vrijdag 28 januari om 12:01
Het is inmiddels 13.00 uur, het tijdstip dat de uitspraak zou moeten aanvangen, maar zoals vaak in rechtbanken duurt het wat langer. Het is ook een logisch gevolg van de enorme media-aandacht en publieke belangstelling voor deze zaak. Zo zijn er naast de zittingszaal ook verschillende videozalen waarin de uitspraak kan worden gevolgd.