De Waddenvereniging heeft werelderfgoedorganisatie UNESCO om steun gevraagd in de strijd tegen gasboringen in het beschermde natuurgebied, schrijft Trouw. UNESCO heeft eerder gedreigd de werelderfgoedstatus van de Waddenzee in te trekken, omdat mijnbouw daar niet bij past.

Er heerst verwarring, blijkt uit het artikel in Trouw: terwijl in het regeerakkkoord staat dat gaswinning in de Waddenzee niet langer is toegestaan, liet het kabinet vrijdag aan UNESCO weten dat er veilig naar gas kan worden geboord in het gebied.

Er wordt gewerkt volgens het 'hand-aan-de-kraanprincipe': als de bodem meer dan aanvaardbaar daalt, wordt het boren gestopt, verzekert de Nederlandse vertegenwoordiger bij UNESCO.

Volgens de Waddenvereniging verzwijgt het kabinet dat er wetenschappelijke twijfel is over deze methode. De organisatie wil zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging van het kabinet dat er geen gas meer wordt gewonnen in het gebied.

Het debat over de kwestie werd uitgesteld toen de kabinetsformatie zich in de beslissende fase bevond. Dinsdag hield de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat het debat alsnog, met drie ministers en een staatssecretaris.

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft gezegd dat zij UNESCO zal vragen naar het standpunt van die organisatie over de gaswinning, aldus Trouw.