Dertig burgemeesters dringen bij het kabinet en het parlement aan op fundamentele herziening van het coronabeleid. Zij schrijven in een opiniestuk in de Volkskrant dat "de waarden van onze samenleving vooropstaan, zeker nu blijkt dat corona in meerdere of mindere mate bij ons zal blijven". Bestrijding van het virus zou van ondergeschikt belang moeten zijn.

De burgemeester stellen voor om "met voorrang" een langetermijnperspectief te ontwerpen en zeggen dat de acute bestrijding van het virus in de afgelopen jaren alle andere problemen en belangen in de samenleving heeft verdrongen. "Dat is voor een korte periode aanvaardbaar, maar na twee jaar niet meer", schrijven ze.

"Pas als burgers hoop kunnen ontlenen aan het beleid en zien dat maatregelen ook werkelijk leiden tot de verbetering van hun persoonlijke omstandigheden en hun omgeving, kunnen zij vertrouwen hebben in de bestuurders die hiervoor verantwoordelijk zijn."

Extra regels ter bescherming van de volksgezondheid kunnen noodzakelijk zijn, maar moeten volgens de burgemeesters altijd voorspelbaar, logisch en redelijk zijn, "in tegenstelling tot bijvoorbeeld de snel wisselende regels rond de mondkapjes". Er moet dus altijd een afweging zijn tussen het gezondheidseffect en de schade aan de persoonlijke levenssfeer van mensen en wat zij noemen "het sociale en economische weefsel van de samenleving".

Burgemeesters willen maatregelen handhaven, maar niet selectief

De burgemeesters zeggen er "in overgrote meerderheid" voor te kiezen om de kabinetsmaatregelen uit te voeren en te handhaven met de middelen waarover zij beschikken. "Wij willen niet dat de chaos groter wordt, noch dat de woede toeneemt door ongelijke en selectieve handhaving (horeca oogluikend open laten gaan en theaters niet)."

Na de Kapsalon Theater-actie in het hele land beschrijven de burgemeesters in hun brief voor welke praktische problemen het landelijke beleid hen plaatst. "Inmiddels draaien gemeentelijke juristen overuren om uit te dokteren of een yogastudio in een museum of een kapsalon in een theater volgens de landelijke noodwetgeving moet worden toegestaan of verboden."

"Ondertussen heeft het Amsterdamse debatcentrum De Balie zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als kerkgenootschap. Mocht dat volgens juristen standhouden, dan kan Nederland de komende weken waarschijnlijk een ongekende religieuze opleving tegemoetzien. De samenleving zoekt de mazen van de wet, uit onvrede met de maatregelen en uit wanhoop over de uitzichtloze positie waarin een groot aantal maatschappelijke sectoren is komen te verkeren."

Tot de ondertekenaars van de brief behoren de burgemeesters van alle grote steden. Later op donderdag is er een extra vergadering van het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Zij bespreken dan de actualiteiten op coronagebied en de nabije toekomst voor sectoren als de horeca en de cultuur.

De burgemeesters willen dat het kabinet de horeca- en cultuursector duidelijkheid over de nabije toekomst verschaft. Het Veiligheidsberaad zal ook de actiedag van theaters en musea evalueren.