Bij de aanpak van de watersnood in Limburg in juli ging er zeker de eerste dagen veel mis, blijkt uit een evaluatie in opdracht van Waterschap Limburg. Zo ontbrak het aan overzicht, was de communicatie gebrekkig en werd veel langs elkaar heen gewerkt. Ter plaatse moesten bij gebrek aan regie snel beslissingen worden genomen en prognoses over de waterstanden van met name de Maas waren te optimistisch.

De evaluatie is in opdracht van het waterschap opgesteld door het COT, het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement, en dinsdag in Roermond gepresenteerd. Het rapport moet het waterschap handvatten bieden waarmee watersnood in de toekomst beter kan worden aangepakt.

"Vanwege de enorme omvang van de crisis was het voor vrijwel alle betrokkenen lastig om overzicht te verkrijgen", aldus het rapport. Die regie moet beter.

"De schakel tussen het operationele team en de mensen buiten, daar zat de bottleneck", zei directeur Erik Keulers van het schap tijdens de presentatie."Aanvankelijk was er zelfs geen coördinerend operationeel team." Ook de samenwerking met Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio's haperde.

Dijkgraaf erkent dat waterschap werd overrompeld

Dijkgraaf Patrick van der Broeck erkende dat het waterschap werd overrompeld. "Daardoor ontstond een interne crisis", zei hij. "Na enkele dagen hadden we dat op orde."

Er werd volgens het COT zeker de eerste dagen te veel langs elkaar heen gewerkt. De overdracht tussen opvolgende teams was niet goed, genomen beslissingen werden niet altijd vastgelegd en mensen die lang overwerkten om hulp te bieden, raakten overbelast en kregen te weinig slaap.

De watersnood van juli 2021 in Limburg was van een ongekende omvang, aldus het COT. In een paar dagen tijd viel net zoveel neerslag als gemiddeld in een paar maanden. En niet alleen in Limburg, maar ook in de naburige Ardennen en de Eifel. Voor het Waterschap Limburg betekende dit een scenario waarin nooit was voorzien.

Opgegeven waterstanden klopten niet

Opvallend is dat met name de waterstanden die door Rijkswaterstaat werden doorgegeven niet klopten, doordat daarin geen rekening werd gehouden met de instroom van zijrivieren. Het waterschap werd daardoor herhaaldelijk op het verkeerde been gezet.

Het COT adviseert meer samenwerking met andere instanties en een betere regie en communicatie.

Bestuurder Josette Van Wersch van het waterschap vindt dat voortaan in de ruimtelijke ordening meer rekening moet worden gehouden met het water. Nieuwbouw zou in verband met de klimaatverandering niet meer aan een beek of riviertje moeten, maar hogerop. "Dit kan morgen weer gebeuren", zei ze.

Hoe Zuid-Limburg onder water kwam te staan: 'Dit is heel extreem'
155
Hoe Zuid-Limburg onder water kwam te staan: 'Dit is heel extreem'