In de eerste week van het nieuwe jaar overleden naar schatting 3.450 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er bijna 150 meer dan verwacht voor deze tijd van het jaar.

Het zijn er wel minder dan een week eerder, toen 3.621 mensen stierven. Volgens het CBS ligt het aantal overlijdens sinds de laatste week van december niet meer zo hoog dat er sprake is van oversterfte.

Statistici spreken van oversterfte als veel meer mensen overlijden dan de normale schommelingen in de sterftecijfers kunnen verklaren. Het gemiddelde is nu weer op een normaal niveau door een daling van de sterftecijfers onder de oudste groep Nederlanders.

"Er was vooral een daling bij tachtigplussers. Hier is geen oversterfte meer. Onder mensen jonger dan tachtig jaar is er wel oversterfte", zegt het statistiekbureau.

Onderzoek naar oversterfte

Volgens het CBS zijn er sinds begin augustus veel meer mensen overleden dan normaal, zonder duidelijke aanleiding. In de laatste week van december was er overigens net geen sprake van oversterfte.

Het RIVM doet samen met het CBS onderzoek naar de oversterfte in Nederland. Het instituut hoopt begin februari de eerste resultaten te hebben. De Tweede Kamer vroeg het kabinet in december om het onderzoek. Ook ouderenorganisaties en een aantal wetenschappers drongen hierop aan.

De studie moet duidelijk maken of de oversterfte te maken kan hebben met factoren als de uitgestelde zorg en eenzaamheid en of er een relatie is met vaccinaties.