Maandag gaan de basis- en middelbare scholen en buitenschoolse opvang weer open. Het OMT denkt dat het aantal besmettingen hierdoor weer zal oplopen, maar verwacht dat de druk op de ziekenhuizen beperkt blijft. De deskundigen vinden de heropening daarom verantwoord. Dit is hoe het onderwijs weer veilig open kan.

Voor de kerstvakantie testten relatief veel kinderen positief op het coronavirus. Samen met de opkomst van de omikronvariant was dit voor het demissionaire kabinet een reden om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen.

Volgens het kabinet heeft het meeste onderwijspersoneel inmiddels de kans gehad om een boosterprik te halen. Daardoor moet het voor medewerkers veilig zijn om weer op school les te geven. Volgens onderwijsbonden was het beter geweest als leerkrachten - net als zorgmedewerkers - eerder een boosterprik hadden kunnen halen.

In het mbo en het hoger onderwijs blijven de lessen voorlopig online. Het kabinet beslist op 14 januari of dit zo blijft.

Dozen met coronazelftesten worden afgeleverd bij basisschool De Horizon in Harmelen.

Dozen met coronazelftesten worden afgeleverd bij basisschool De Horizon in Harmelen.
Dozen met coronazelftesten worden afgeleverd bij basisschool De Horizon in Harmelen.
Foto: ANP

Mondkapje en twee keer per week een zelftest

De coronaregels zijn nog hetzelfde als voor de kerstvakantie. Dit betekent dat leerlingen met coronaklachten of een milde verkoudheid moeten thuisblijven en een test bij een GGD moeten ondergaan. Daarbij krijgen zowel leerlingen als leerkrachten het dringende advies om twee keer per week een zelftest te doen.

Op middelbare scholen moet iedereen tijdens het lopen een mondkapje dragen. Op basisscholen geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje alleen voor het onderwijspersoneel en leerlingen van groep 6, 7 en 8.

Onderling moeten medewerkers 1,5 meter afstand houden. Leerlingen hoeven dit niet te doen. Ook krijgen leerlingen het advies om zoveel mogelijk alleen naar school te komen. Ouders mogen niet mee de school in. Verder is het de bedoeling dat scholen in de gangen looproutes hebben. Daarnaast moeten klassen elkaar zoveel mogelijk mijden door bijvoorbeeld om de beurt pauze te houden.

Wat is de rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus?
131
Wat is de rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus?

Ventilatie moet op orde zijn, anders de ramen open

Bij een coronabesmetting hoeft niet de hele klas standaard in quarantaine. Bij uitbraken met meerdere besmettingen kan een GGD er alsnog voor kiezen klassen naar huis te sturen of in uiterste gevallen een hele school te sluiten.

Het kabinet en het OMT hameren erop dat scholen goed moeten ventileren. Veel verse lucht in de klas voorkomt namelijk de verspreiding van het coronavirus via piepkleine druppeltjes (aerosolen). Toch bleek uit onderzoek in november dat een kwart van de scholen niet voldeed aan de ventilatieregels. Een optie is dan om de luchtroosters in de klas heel de dag open te zetten. Af en toe kan ook een raam open worden opengezet.

Tot slot is het vanaf half januari ook voor kinderen tussen de vijf en twaalf jaar mogelijk om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. In het coronabeleid zijn geen consequenties verbonden aan de vaccinatiestatus van kinderen. Zo hoeven kinderen onder de twaalf ook straks geen QR-code te laten zien als ze bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling of restaurant gaan.

Een leerkracht van een basisschool in De Bilt opent een raam in een klaslokaal voor extra ventilatie.

Een leerkracht van een basisschool in De Bilt opent een raam in een klaslokaal voor extra ventilatie.
Een leerkracht van een basisschool in De Bilt opent een raam in een klaslokaal voor extra ventilatie.
Foto: ANP