De zorg staat te springen om personeel en er zijn steeds meer mensen die een opleiding tot verpleegkundige willen volgen. Maar hbo's en mbo's hebben steeds meer moeite met het vinden van stageplekken voor verpleegkundestudenten. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl. De opleiders willen iedereen met de juiste papieren toelaten, maar dat kan alleen als ze studenten een stageplek kunnen bieden.

Nederland komt volgens de laatste schatting in 2030 zo'n 25.000 verpleegkundigen tekort. Gelukkig zijn er steeds meer studenten die op het mbo of hbo de opleiding tot verpleegkundige volgen. Dit schooljaar zijn dat er al duizend meer dan vorig jaar.

Een stageplaats is voor deze studenten noodzakelijk om het vak te leren. Maar juist het vinden van zo'n stageplaats is steeds moeilijker geworden, zeggen negen van de dertien onderwijsinstellingen die NU.nl hierover sprak.

"Alle handen zijn, zeker nu in coronatijd, nodig aan het bed", weet het Albeda College. Ruimte om studenten te begeleiden is er daardoor bijna niet.

Niemand wil minder studenten

Voor onderwijsinstellingen is een gedwongen toelatingsstop voor verpleegkundestudenten vanwege een tekort aan stageplekken een angstig vooruitzicht. Het zou "ongepast zijn, gezien de tekorten in het werkveld", zegt de Hogeschool Rotterdam.

Toch kan de hogeschool niet uitsluiten dat in de toekomst een limiet op het aantal studenten moet worden gezet. "Voldoende stageplaatsen, in kwantiteit en kwaliteit, zijn een noodzakelijke voorwaarde."

De Hanzehogeschool heeft, als enige hbo-opleiding verpleegkunde, al wel een limiet op het aantal studenten. Dat is volgens de opleider noodzakelijk, omdat de zorginstellingen in de regio niet meer stageplaatsen kunnen bieden.

De opleiding kijkt wel naar manieren om extra stageplaatsen te creëren. Zo gaan er nu al enkele tientallen studenten voor hun stage naar Duitsland.

Verder reizen naar stage

Wat betekent dit voor de mensen die nu verpleegkunde studeren? Minder vaak stage lopen op de plek van je keuze en verder reizen naar je stageplek, zeggen verschillende opleiders. Bij het Albeda College zorgt het niet kunnen vinden van een stage heel soms ook voor studievertraging.

Marloes van den Broek, teamleider Verpleegkunde bij hogeschool Fontys, stelt dat ze dit jaar voor het eerst stages van eerstejaarsstudenten moet verplaatsen van februari naar april. Komende februari zijn er voor eerstejaars, mede door een tekort aan begeleiding als gevolg van de coronapandemie, onvoldoende stageplaatsen beschikbaar.

De HAN University of Applied Sciences heeft de stage in het eerste jaar zelfs helemaal laten vervallen. In plaats daarvan volgen de studenten "stagevervangend onderwijs".

Doorgaan met opleiden

Hoe ziet de toekomst eruit? Het vinden van stageplaatsen zal voor meerdere opleiders moeilijk blijven. Van onwil bij zorginstellingen is in ieder geval geen sprake, zegt Van den Broek. "Ze zijn zich er heel bewust van dat we, ook nu het moeilijk is, door moeten gaan met opleiden."

Ondertussen kijken de opleiders zelf ook naar allerlei manieren om meer stageplekken te creëren. Zo lopen de docenten verpleegkunde soms een dag in de week mee in een zorginstelling waar studenten stage lopen, om daar het personeel te ontlasten. Ook is de HAN een proef begonnen met stages in de zomer, een periode waarin studenten tot nu toe geen stage liepen.