De politie heeft jarenlang de telefoongegevens van asielzoekers vergeleken met strafrechtelijke informatie. De politie bevestigt na vragen van NRC dat het project inmiddels is stilgelegd, omdat in november bleek dat het in strijd was met de privacywet.

De politie doorzocht sinds 2016 de mobiele telefoons van alle asielzoekers. Er werd gekeken naar signalen van onder meer mensenhandel en -smokkel en terroristische dreiging.

Na de aanslagen in Parijs van 2015 werd gevreesd dat Syrische jihadisten asiel zouden aanvragen in Nederland. Destijds beloofde premier Mark Rutte dat asielzoekers strenger zouden worden gecontroleerd.

Tijdens het proefproject Athene bekeek de politie berichten, foto's en contactlijsten op de telefoons van asielzoekers. Een toestel werd in beslag genomen wanneer er verdachte informatie was gevonden. Volgens NRC werden de data daarna gekopieerd, zodat de politie die in haar eigen systemen kon opslaan. De gegevens werden vervolgens vergeleken met strafrechtelijke informatie.

Vorige maand werd getoetst of de methode voldeed aan de privacywetgeving, maar dat blijkt niet het geval. De politie zegt tegen de krant dat Athene "zich niet laat rijmen met privacywet AVG", die in 2018 is ingevoerd. Voor de invoering van de AVG strookte de opsporingsmethode wél met de wetgeving, voegt de politie daaraan toe.

Nu is gebleken dat deze handelwijze in strijd met privacywetgeving is, wil de politie de telefoons van asielzoekers handmatig blijven controleren. Volgens NRC is ook die werkwijze omstreden. Hoewel asielzoekers mogen weigeren hun telefoon af te geven, moeten ze om kans te maken op een verblijfsvergunning meewerken aan de asielprocedure.