De Onderwijsraad vindt dat de overheid en scholen meer moeten doen om het onderwijs voor iedereen financieel toegankelijk te houden. De laatste jaren is het private onderwijsaanbod, zoals huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining, sterk gegroeid. Het extra onderwijs raakt volgens het adviesorgaan steeds meer vervlochten met het reguliere onderwijs, terwijl niet iedereen dat kan betalen.

Volgens de Onderwijsraad bieden scholen steeds vaker extra's aan en werken ze daarvoor vaak met commerciële bedrijven of organisaties. Zo wijst meer dan de helft van de scholen ouders op het belang van deze extra lessen, wordt er reclame voor verspreid en zijn de bedrijven te zien op open dagen van de scholen.

Die extra lessen kunnen zeker nut hebben, maar hebben ook risico's. Het vaak betaalde aanbod is alleen toegankelijk voor kinderen wier ouders dat kunnen betalen. "Een schooldiploma wordt zo voor de ene leerling gemakkelijker te behalen dan voor de andere."

Doordat scholen voor bepaalde onderwijsdoeleinden kunnen verwijzen naar die andere partijen, zou de kwaliteit van het onderwijs op de scholen zelf kunnen afnemen. Daarnaast is er weinig toezicht op de kwaliteit van de lessen van deze andere partijen.

Scholen kunnen prima samenwerken met deze organisaties, maar de Onderwijsraad vindt wel dat dit bewust moet gebeuren en dat deze lessen kosteloos beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen. Ook moet de school verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de inhoud en kwaliteit van de lessen.

Geen reclame voor commerciële diensten of producten

Volgens de Onderwijsraad mogen scholen ook geen reclame maken voor deze commerciële diensten en producten. Leerlingen zouden via school geen folders moeten meekrijgen waarin bijvoorbeeld geadverteerd wordt voor een betaalde typecursus of materiaal om thuis te oefenen, aldus het adviesorgaan. Zulk reclamedrukwerk zou de indruk kunnen wekken dat het aanbod "bij de school hoort en noodzakelijk is".

Als voorbeelden van reclame noemt de raad gratis boekjes over Borre, die kleuters meekrijgen op school. "Dit vormt promotiemateriaal voor de Borre Leesclub, een boekenabonnement voor basisschoolkinderen." Voor het abonnement moet worden betaald, evenals voor het online platform Squla. Op school kunnen leerlingen daar gratis gebruik van maken, maar buiten school is Squla alleen beschikbaar voor betalende abonnees.

De Onderwijsraad vindt dit problematisch. Als de school aanvullend materiaal noodzakelijk vindt, dan moeten alle kinderen er gratis gebruik van kunnen maken. De school moet dan dus de kosten betalen. Is het aanbod niet noodzakelijk, dan vindt de raad dat de school zich "niet mag laten gebruiken als doorgeefluik van reclamemateriaal".