Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) denkt eind december 36.000 opvangplekken te hebben, maar die zijn dan allemaal bezet. Of er de komende tijd dan ook genoeg plekken beschikbaar blijven om mensen op te blijven vangen, is nog de vraag. "In alle eerlijkheid: het zijn spannende weken", zegt COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker tegen NU.nl.

Nog altijd neemt het aantal mensen die een plek moeten krijgen op een van de opvanglocaties van het COA toe. "Wij hebben alle provincies gevraagd om de komende weken nog te helpen bij het realiseren van deze plekken", zegt Schoenmaker. Volgens de bestuursvoorzitter moet dat deze maand nog gebeuren. "Anders gaan we zien dat het op korte termijn weer volloopt."

Het is niet zo dat de organisatie al is vastgelopen in het opvangen van asielzoekers, zegt Schoenmaker. "We draaien nog. Het is hard doortrappen, dat is wel zo."

De organisatie heeft de laatste tijd veel opvanglocaties gevonden, maar die zijn voor het grootste deel tijdelijk. Zo'n 80 procent van de locaties heeft een einddatum. Soms moeten die locaties binnen enkele weken weer dicht, in andere gevallen pas over een half jaar. Het gaat om plekken waar in totaal zo'n zevenduizend mensen kunnen worden opgevangen.

Het COA kijkt of het mogelijk is om de plekken die nu in gebruik zijn langer open te laten. "Als dat niet zo is, dan moeten we naar alternatieven zoeken."

Hoe kan het dat de opvangcentra nu zo vol zitten?

  • Dat komt door een combinatie van een toenemend aantal asielaanvragen en de komst van de Afghaanse evacués.
  • Ook zitten in bestaande asielzoekerscentra ruim elfduizend statushouders die nog wachten op een woning.

Crisisnoodopvang moet worden voorkomen

Schoenmaker benadrukt dat het COA en het Rijk er alles aan doen om een situatie van crisisnoodopvang te voorkomen. "Uitgesloten is het niet, maar tegelijkertijd is het ook geen mooi perspectief."

Bij crisisnoodopvang worden asielzoekers opvangen in aangewezen locaties, zoals sporthallen. Daar kunnen ze vaak erg kort (denk aan een week) blijven. Dat zorgt niet alleen voor druk op de plekken waar deze noodopvang is, maar de omstandigheden zijn ook niet prettig voor de asielzoekers.

Het COA deed dit jaar al meerdere oproepen aan gemeenten om bij te springen. Zo werd begin september al aangegeven dat er voor november vierduizend extra plekken nodig zijn. Dat is grotendeels gelukt, maar ideaal is het niet. Schoenmaker pleit dan ook voor een oplossing die toekomstbestendiger is: meer reguliere en minder tijdelijke opvangplekken.