In 2022 zijn in Nederland dertienduizend nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig, waarvan negenduizend vóór 1 juli. Voor kinderen die zonder familie naar Nederland komen, zijn binnen een maand vijfhonderd extra plekken nodig, schat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vrijdag.

Circa 35.000 asielzoekers verblijven momenteel in opvanglocaties. In totaal zijn 36.000 plekken beschikbaar, maar een deel daarvan is tijdelijk. Zo zijn er mensen ondergebracht in rivierschepen en hallen. Het COA heeft daarom niet alleen zesduizend nieuwe opvangplekken nodig, maar zoekt ook zevenduizend permanente plekken die de tijdelijke voorzieningen moeten vervangen.

"Het gaat om reguliere opvangplekken met een langere looptijd, zodat het COA de gewenste kwaliteit kan bieden", schreef de organisatie eind november. Bij deze cijfers gaat het COA ervan uit dat veel mensen met een verblijfsvergunning voor 1 juli 2022 uitstromen naar gemeenten. In de opvang wonen momenteel twaalfduizend van deze statushouders, van wie zevenduizend al langer dan drie maanden.

Tegen het eind van 2022 zijn er in totaal 42.000 opvangplekken nodig, liet het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week weten.

Extra opvang voor alleenstaande kinderen

Voor kinderen die zonder familie naar Nederland zijn gekomen, de zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's), zijn volgens het COA dringend extra opvangplekken nodig: vijfhonderd per 1 januari 2022 en tegen eind 2022 nog eens honderd extra opvangplekken.

Asielzoekers moeten kunnen rekenen op "toekomstbestendige en stabiele opvangplekken van goede kwaliteit en met passende voorzieningen", vindt het COA. Deze locaties moeten ook tijdens piekperiodes in staat zijn om opvang te bieden. De komende tijd zet het COA vacatures uit om nieuw personeel te werven. Ook dringt het orgaan aan op "een stabiele meerjarige financiering".