Er moet een einde komen aan het levend koken van krabben en kreeften in Nederland, heeft demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) donderdagavond gezegd in de Tweede Kamer.

De minister reageerde hiermee op een motie van de Partij van de Dieren en recent Brits onderzoek (pdf). Daaruit blijkt dat krabben, octopussen en kreeften veel pijn en stress ervaren als ze levend een pan met kokend water ingaan. Verschillende dierenwelzijnsorganisaties vragen al jaren om een einde aan deze praktijken.

Schouten noemde een verbod een "goede zaak" en zei dat daar op Europees niveau naar wordt gekeken. Er zal echter nog wel enige tijd overheen gaan, omdat die wetgeving ook wetenschappelijk moet worden onderbouwd. Bovendien wil ze dat wordt onderzocht wat de meest verantwoorde manier van bereiden is.

In afwachting daarvan riep ze restaurants er donderdag al toe op om te handelen alsof er een verbod is en de dieren eerst te doden voordat ze worden gekookt. Volgens haar zijn veel restaurants en chefs al gestopt met deze traditionele manier van bereiden. Ook wijst ze erop dat er op koksopleidingen aandacht is voor alternatieve manieren van bereiding. "Ik wil kijken hoe dit in Nederland de staande praktijk wordt", aldus Schouten.

Sinds 2018 is er in Zwitserland een verbod op het levend koken van kreeftachtige dieren. In dat jaar diende de Partij voor de Dieren ook al een motie voor een verbod in, maar daar was toen geen meerderheid voor.

Verbod op tentoonstellen exotische dieren

Het kabinet wil ook misstanden bij beurzen waar reptielen en andere diersoorten worden tentoongesteld aan banden leggen. Schouten wil daarbij "nadrukkelijk bekijken welke mogelijkheden er zijn om een eventueel verbod op te leggen op handel in of het tentoonstellen van bepaalde diersoorten".

De SP en PvdD hadden daar donderdagavond om gevraagd omdat ze zich zorgen maken over het welzijn van de tentoongestelde dieren. Ook Schouten zei dat ze zich zorgen maakt - niet alleen over het welzijn van de dieren, maar ook wegens het risico op zoönosen, infectieziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen; COVID-19 is zo'n ziekte.

Voor het verbod op de handel in en het tentoonstellen van sommige diersoorten is wel een "juridische basis nodig", zegt Schouten. Intussen wil de bewindsvrouw al samen met toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kijken wat ze met de bestaande wetten kan doen om het toezicht hierop aan te scherpen.