Er is vorig jaar zeker 600 keer melding gemaakt van een mogelijke bedreiging aan het adres van van een politicus. Dat is een stuk vaker dan in 2019, toen het om 393 meldingen ging, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Opmerkelijk is dat bij 49 meldingen een kind verantwoordelijk was voor de bedreiging.

Zeven keer heeft Bureau Halt de zaak afgedaan. In de overige 42 gevallen kwam een wijkagent bij de kinderen langs. Die minderjarige verdachten waren nog niet eerder met de politie in aanraking geweest. De wijkagent wees hen in een berispend gesprek op de gevolgen van de bedreiging.

Mogelijk zijn nog meer bedreigingen verstuurd door minderjarigen. Veel bedreigingen komen binnen via sociale media, met name via Twitter en Instagram. Het achterhalen van de identiteit achter een gebruiker vergt veel tijd. In 75 zaken is het onderzoek voorlopig stilgelegd omdat er geen verdachte is gevonden, 88 zaken zijn nog in behandeling.

Bij 274 van de meldingen in 2020 ging het volgens het OM inderdaad om een strafbare belediging, tegenover 206 in 2019. "Het is aannemelijk dat de hogere cijfers samenhangen met de toenemende polarisatie in de samenleving", aldus het OM.

Volgens het OM zijn voor bedreigingen aan het adres van politici taakstraffen tot zestig uur en celstraffen tot acht weken opgelegd. Tien zaken zijn geseponeerd en vijf zaken zijn overgedragen aan een ander land binnen de EU, om daar door de instanties te worden afgehandeld.

Meer zaken moesten door de rechter worden behandeld: 43, tegenover 15 een jaar eerder. "Dat is het gevolg van aangescherpt OM-beleid dat erop is gericht om bedreigers vaker dan voorheen te dagvaarden en op zitting te brengen", aldus het OM.