Het aantal mensen dat de huidziekte schurft oploopt, is de laatste jaren gestegen. Dat bevestigt Nivel, het onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg, maandag na berichtgeving van het AD.

Het instituut kijkt vooral op jaarbasis naar het aantal gevallen van schurft. Daaruit blijkt volgens onderzoeker Mariëtte Hooiveld "dat er een langzaam stijgende trend is". Zo ging het in 2014 nog om 1 geval per 100.000 inwoners. Dat nam toe tot 2,1 en 2,6 gevallen per 100.00 inwoners in 2019 en 2020.

Het Nivel meldt daarnaast elke week het aantal mensen dat voor een specifieke aandoening contact zocht met de huisarts. In de afgelopen weken is een flinke stijging te zien in het aantal mensen dat vanwege schurft de huisarts bezocht.

Ook Hooiveld ziet die sterke stijging, maar laat weten dat die cijfers niet zomaar opgeteld kunnen worden: "Dan tel je de mensen die meerdere keren bij de huisarts zijn gekomen dubbel." Volgens haar tonen de wekelijkse tellingen "vooral de trend op korte termijn".

Het Nivel kan de stijging niet verklaren, omdat het instituut daar geen onderzoek naar doet.

'Betere voorlichting is nodig'

Schurft ontstaat door minuscule mijten die zich onder de huid nestelen. De eitjes en uitwerpselen die ze achterlaten, kunnen irritatie en huiduitslag veroorzaken. De huidziekte wordt bijvoorbeeld overgedragen via gebruikt beddengoed, gedragen kleding of nauw lichamelijk contact.

Hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc in Nijmegen zegt in het AD dat goede voorlichting over de huidziekte nodig is. Vooral studenten in studentenhuizen zouden goed geïnformeerd moeten worden over het herkennen, voorkomen en behandelen van schurft, aldus de hoogleraar. "Want de aantallen mensen met schurft zijn nu echt veel te groot."