De familie van een in Nederland verblijvende Afghaanse tolk heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Inzet is de evacuatie van familieleden. Ook de zus van een Nederlands-Afghaanse veteraan is een zaak gestart. Het is de eerste keer dat Afghanen via een rechtszaak evacuatie willen afdwingen. Het gaat om familieleden die in levensgevaar verkeren en op evacuatielijsten staan, maar volgens hun advocaat Barbara Wegelin al weken niets meer horen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De familie wil dat de Nederlandse Staat hen zo snel mogelijk evacueert. Naar eigen zeggen lopen ze ernstig gevaar. Ze behoren tot een groep van 240 Afghanen die begin november al aankondigde procedures te zullen starten als ze geen reactie kregen op brieven die toen werden verstuurd. Nu die antwoorden zijn uitgebleven zijn vandaag de eerste dagvaardingen verstuurd, aldus Wegelin.

In deze eerste zaak gaat het om de familie van een tolk die voor de Nederlanders militairen werkte in Kamp Holland. Zijn drie zussen staan al sinds de machtsovername door de Taliban op een evacuatielijst, na akkoord van het ministerie van Defensie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Door de chaotische situatie bij het vliegveld in Kaboel slaagden ze er niet in het land te ontvluchten. Ze zitten sindsdien ondergedoken en horen nu niets meer van de Nederlandse overheid.

Dit zijn de Taliban en dit is wat ze willen
115
Dit zijn de Taliban en dit is wat ze willen

Broer van tolk vermoord, vader zwaar mishandeld

De tolk verblijft al sinds 2015 in Nederland. Zijn broer is in oktober 2010 vermoord door de Taliban, zijn vader werd toen zwaar mishandeld. Dit was voor de tolk de reden om te vluchten en hij kwam via omwegen in Nederland terecht. Na de machtsovername in augustus van dit jaar vielen de Taliban het huis van een van zijn zussen binnen, haar zoon werd meegenomen. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Ook kregen de drie zussen dreigbrieven van de Taliban, waarin de naam van de tolk expliciet wordt genoemd.

Naast de familie van de tolk is ook de zus van een Nederlands-Afghaanse veteraan een rechtszaak gestart. Zijn zus verblijft nog in Kaboel, wordt bedreigd en is ondergedoken. De veteraan werd door Defensie in totaal zes keer uitgezonden naar zijn voormalige vaderland. Hij vindt het onbegrijpelijk dat zijn zus niet wordt geëvacueerd. "Ik voel me door Nederland, waarvoor ik me zo heb ingezet, in de steek gelaten", zegt hij tegen NU.nl.

Sinds half oktober komt er geen enkele reactie meer van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ondanks herhaalde verzoeken hiertoe. "Deze mensen verkeren in levensgevaar en moeten zo snel mogelijk worden geëvacueerd. We snappen niet waarom we niet horen wat de concrete inspanningen zijn die de minister doet om de evacuaties te laten plaatsvinden", aldus Wegelin.

Daarom besluit de advocaat nu een kort geding aan te spannen waarin ze van de overheid vraagt om de mensen binnen twee weken na de uitspraak van de rechter te evacueren. "Ik begrijp dat het heel moeilijk is om mensen weg te krijgen, maar kom dan in ieder geval met een plan, zodat mijn cliënten weten waar ze aan toe zijn."

De 240 Afghanen en hun gezinnen worden vertegenwoordigd door vijftien advocaten, onder wie Wegelin. Het gaat om twee verschillende groepen: de eerste groep, met onder anderen de zussen van de tolk en de veteraan, staat op een evacuatielijst en heeft contact gehad met de Nederlandse autoriteiten, maar hoort nu niets meer. De andere groep heeft óf überhaupt nog nooit een reactie gekregen op het evacuatieverzoek, óf het verzoek is afgewezen.

De zittingsdatum voor het kort geding moet nog worden bepaald.