In het coronajaar 2020 werden minder mensen ziek van kinkhoest, mazelen en andere infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), meldt het RIVM. Volgens het instituut heeft dat "heel waarschijnlijk" te maken met de coronamaatregelen.

In het Rijksvaccinatieprogramma zijn vaccinaties tegen twaalf infectieziekten opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 22 wekenprik die zwangeren krijgen en de vaccinatie tegen meningokokkenziekte die veertienjarigen aangeboden krijgen. Het RIVM onderzoekt jaarlijks hoeveel mensen ziek worden van deze ziektes.

Dit jaar was vooral een grote daling in het aantal meldingen van kinkhoest, bof, pneumokokkenziekte en mazelen te zien. Zo daalde het aantal meldingen van kinkhoest met maar liefst 83 procent naar 943.

De dalingen zijn waarschijnlijk het gevolg van de coronamaatregelen. Doordat mensen vanwege het coronavirus meer afstand moesten houden, vaker hun handen wasten en minder op de been waren, konden ook andere infectieziekten zich minder makkelijk verspreiden.

Minder hepatitis B opgespoord vanwege uitblijven huisartsbezoeken

In één geval kon de daling niet worden toegeschreven aan de coronamaatregelen. Het aantal meldingen van hepatitis B daalde namelijk ook, maar dat komt volgens het RIVM doordat minder mensen in de pandemie de huisarts bezochten. Daardoor werd ook minder getest op ziekten als hepatitis B.

Een opvallende stijging in het aantal meldingen was te zien voor de bacterie haemophilus influenzae type b (Hib). Het RIVM registreerde 68 ziekmeldingen, ten opzichte van 39 een jaar eerder. Waardoor dat komt, is het instituut aan het onderzoeken.

De landelijke vaccinatiegraad van het RVP steeg voor het tweede jaar op rij. Van alle kinderen geboren in 2018 had in 2020 91,3 procent alle vaccinaties van het RVP gekregen voor zij twee jaar oud werden. Dat is een stijging van 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Aantal meldingen per ziekte

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus