Bij een pluimveebedrijf in het Friese Tzum is de vogelgriep vastgesteld, zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zondagavond. Net als bij de eerdere gevallen gaat het waarschijnlijk om een ernstige variant.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 122.500 vleeskuikens geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Op 26 oktober werd na het vaststellen van het eerste vogelgriepgeval in ons land direct een landelijke ophokplicht ingesteld. Dat eerste geval was in Zeewolde, waarna er daar nog twee gevallen waren. Ook werden onder meer dieren geruimd in het Friese Parrega en de Noord-Hollandse dorpen Grootschermer en Assendelft.

Omdat in de omgeving van het bedrijf in Tzum ook andere pluimveebedrijven zitten, is in de buurt ook een vervoersverbod afgekondigd. In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt onderzocht op vogelgriep.

In het gebied geldt ook een jachtverbod. Tot 6 juli van dit jaar gold ook al een ophokplicht voor pluimvee.