Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stopt met de voorbereidingen voor de noodopvang van vijfhonderd vluchtelingen in Utrecht. Volgens de gemeente Utrecht kan het beoogde pand niet op tijd geschikt worden gemaakt voor opvang. Er moet te veel worden verbouwd om aan de brandveiligheidseisen te voldoen.

Het voormalige Holland Casino-pand voldeed niet aan de veiligheidseisen voor dag- en nachtopvang. De brandweer liet weten dat het gebouw niet op korte termijn voor noodopvang geschikt te maken is.

"Dat het niet meer doorgaat, is voor ons wel een aderlating: het gaat om vijfhonderd bedden", zegt een woordvoerder van het COA. De situatie in Ter Apel is nog steeds nijpend.

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt eveneens teleurgesteld te zijn: "We ondersteunen het COA met de zoektocht naar een nieuw pand. Op dit moment hebben we nog geen nieuwe plek op het oog."

Half november zouden er vijfhonderd bedden in het pand beschikbaar komen. Het COA en de gemeente wilden het gebouw voor een half jaar tot een jaar gebruiken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingengezinnen met kinderen van twaalf jaar en ouder. Voor jongere kinderen was het pand volgens de gemeente hoe dan ook niet geschikt.