Staatsbosbeheer moet tijdens de komende winter veertienhonderd edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen in Flevoland. In het natuurgebied is plaats voor vijfhonderd herten, maar bij de laatste telling - eind oktober - bleek dat er ongeveer negentienhonderd dieren rondlopen.

Er is niet veel afschot van konikpaarden en heckrunderen nodig, heeft de gebiedsbeheerder aan de provincie Flevoland laten weten.

Enkele jaren geleden ontstond veel ophef omdat er in de Oostvaardersplassen niet voldoende voedsel te vinden was voor de steeds maar uitdijende groepen grote grazers. De edelherten, konikpaarden en heckrunderen werden toen nog niet bejaagd.

Later is besloten dat de gebiedsbeheerder de aantallen dieren binnen de perken houdt. Vermoedelijk lukt het komende winter niet om voldoende herten af te schieten. Er is plaats voor 600 paarden en runderen. Er zijn in totaal 670 dieren geteld.

Jagers moeten met geluiddemper schieten

Flevoland heeft te maken met een uitbraak van vogelgriep. Dat leidt tot beperkende maatregelen bij de aanstaande jacht op de grote grazers. Bij vogelgriep moet voorkomen worden dat vogels opschrikken en hun leefgebied verlaten, waardoor ze een besmetting naar andere delen van het land zouden kunnen transporteren.

In overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is besloten dat de jagers gaan schieten met een geluiddemper om de vele watervogels zo min mogelijk te verstoren. Ook vermijden ze moerasgebieden, omdat daar veel vogelkolonies zitten. Staatsbosbeheer heeft vanwege de herrie dit najaar ook maar twee keer vanuit een helikopter wild geteld.

De dienst houdt in de gaten wat het effect van afschieten op de watervogels is, aldus een woordvoerder.