Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg moeten zes maanden wachten op een beoordeling van hun aanvraag voor een vergoeding van 5.000 euro, meldt EenVandaag woensdag. Het schadefonds dat de aanvragen beoordeelt, had verwacht dat tweeduizend slachtoffers een aanvraag zouden doen. Het bleken er tot nu toe zesduizend te zijn.

Het schadefonds en de vergoeding behoren tot de aanbevelingen van de commissie-De Winter. Die publiceerde in juni 2019 onderzoek naar misstanden in de jeugdzorg.

Slachtoffers die aannemelijk kunnen maken dat zij tijdens hun verblijf in een pleeggezin of jeugdinstelling structureel zijn mishandeld, krijgen een eenmalige uitkering van 5.000 euro en een brief waarin het leed dat hen is aangedaan wordt erkend. Dit geldt ook wanneer ze aannemelijk kunnen maken dat ze seksueel zijn misbruikt. De regeling ging in op 1 januari 2021 en loopt nog tot en met 31 december 2022.

Tot nu toe hebben zich volgens EenVandaag bijna zesduizend mensen gemeld voor de schadevergoeding. Het ministerie van Justitie en Veiligheid had echter op slechts tweeduizend aanvragen in twee jaar tijd gerekend. Het schadefonds liet in juli zelf al weten dat de toen vierduizend ontvangen aanvragen er meer waren dan verwacht werd.

Schadefonds erkent vertraging en nam extra personeel aan

Monique de Groot is directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit schadefonds voert de regeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg uit. De directeur erkent de problemen met de vertraging.

"Er was een berekening gemaakt met het ministerie; de verwachting was tweeduizend aanvragen in twee jaar tijd", aldus De Groot. "Maar in de eerste maand hadden we al zo veel aanvragen, dat was wel even een verrassing. Achteraf gezien een enorme onderschatting."

De Groot laat weten in november twintig extra medewerkers te hebben aangenomen. Zo hoopt het schadefonds vanaf maart 2022 alle aanvragen binnen veertien weken te kunnen beantwoorden.

De directeur van het schadefonds wil graag sneller werken, maar benadrukt dat dit ook zorgvuldig moet gebeuren. Van de drieduizend tot nu toe beoordeelde aanvragen is inmiddels 15 procent afgewezen.

Micha de Winter, de voorzitter van de commissie die het onderzoek naar de misstanden deed, is verbaasd over de lage inschatting door het ministerie van het aantal te verwachten aanvragen. Volgens de hoogleraar pedagogiek is naar schatting 10 tot 25 procent van de "tienduizenden die in de jeugdzorg hebben gezeten" in aanraking gekomen met geweld.