Nederland gaat vijf Syriëgangers terughalen naar Nederland, zo schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. De vijf worden verdacht van terroristische misdrijven.

Het gaat om vijf uitreizigers over wie de rechtbank eerder bepaalde dat de overheid zich moet inspannen om ze terug te halen zodat zij hun proces kunnen bijwonen. Gebeurt dat niet, dan worden de rechtszaken tegen hen mogelijk beëindigd, zo staat in de Kamerbrief van Grapperhaus.

Het Nederlandse beleid is al jarenlang dat uitreizigers niet actief worden opgehaald. Allereerst omdat het gebied waar zij zich bevinden onveilig is en het kabinet ambtenaren niet in gevaar wil brengen. Ook kan de nationale veiligheid in gevaar komen bij terugkeer van de Syriëgangers. Voor deze vijf is dus een uitzondering gemaakt.

Volgens Grapperhaus vindt het demissionaire kabinet het belangrijk dat mensen die zich aansloten bij Islamitische Staat hun straf niet ontlopen. "Terroristische daden en (internationale) misdrijven tasten mensenrechten, de democratie, de rechtsstaat en de internationale rechtsorde aan. Zij versterken zo de terroristische organisaties die daar actief zijn, steunen en verhevigen de strijd en brengen ernstige schade toe aan mensen en de democratische waarden."

'Alles aan doen dat mensen hun straf niet ontlopen'

Daarnaast heeft de Kamer er eerder bij de regering op aangedrongen om er alles aan te doen dat deze mensen hun straf niet ontlopen. "Gelet hierop zal het kabinet met de relevante (internationale) partijen verder spreken om te bezien wat de mogelijkheden zijn om de verdachten ter berechting naar Nederland over te brengen", aldus Grapperhaus.

Het gaat om vijf uitreizigsters die in het kamp al-Roj in het noorden van Syrië verblijven. Advocaat André Seebregts, die vier van de vijf vrouwen bijstaat waar het nu om gaat, spreekt van "een goede ontwikkeling". "Het lijkt erop dat het nu echt gaat gebeuren." Seebregts heeft al meerdere pogingen gedaan en procedures aangespannen om de vrouwen en hun kinderen terug naar Nederland te halen.