Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dinsdag dat het sinds eind augustus ruim 4.600 extra opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in gebruik heeft genomen. Daar worden deze week nog 2.200 plekken aan toegevoegd. Dit betekent echter niet dat de druk op het orgaan voor langere tijd verminderd is.

"Met de nieuwe tijdelijke locaties kunnen we weer een paar weken vooruit, maar het is absoluut niet zo dat we er hiermee zijn", licht COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker toe.

De extra opvangplekken dragen volgens het opvangorgaan bij aan de noodzakelijke vermindering van de druk op de noodopvang in Ter Apel. Het COA blijft echter dringend op zoek naar meer vaste opvanglocaties voor de middellange termijn.

Van de nieuwe locaties is volgens het COA meer dan 80 procent tijdelijk, waarbij de looptijd varieert van vier weken tot zes maanden. Dit - in combinatie met een doorstijgende bezetting - levert volgens de lezing van het opvangorgaan eind november alweer nieuwe druk op de opvang op.

Bezetting COA steeg in drie maanden met zesduizend personen

Volgens het COA was de instroom in de afgelopen drie maanden per saldo gemiddeld zo'n tweeduizend mensen per maand hoger dan de uitstroom. Daardoor steeg de bezetting bij het COA in drie maanden tijd met in totaal zesduizend mensen.

Het COA verwacht dat de grotere instroom ook volgend jaar aanhoudt. Deze week bespreken gemeenten, provincies, het Rijk en het COA de nieuwe instroom- en bezettingprognoses in een vergadering van de Landelijke Regie Tafel Migratie en Integratie.

Inmiddels is het aantal statushouders dat een plek op een COA locatie bezet houdt volgens het orgaan opgelopen tot 11.500; 7.400 van hen wachten al langer dan de afgesproken termijn van drie maanden. Er is volgens het opvangorgaan ook een tekort aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.