Ambulancezorg Nederland (AZN) vindt ieder geval van geweld tegen ambulancemedewerkers er een te veel, maar wil het beeld bijstellen dat dit aan de orde van de dag is. Elk geweldsincident wordt uitvergroot in de media, terwijl een groot deel van de medewerkers er nooit mee te maken krijgt, stelt de sectororganisatie van de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen vrijdag tegen NU.nl.

"Vanuit de sector zelf horen wij terug dat ambulancepersoneel klaagt over de nadruk op het geweld tegen medewerkers", licht een woordvoerder van AZN toe. "Ze kunnen niet op een feestje komen zonder dat het daarover gaat, terwijl sommigen al 25 jaar werken zonder ook maar één geweldsincident."

"De ambulancemedewerkers willen het juist hebben over de schoonheid van hun vak. Daar moet de focus op liggen, want ze zeggen ook vaak dat ze het mooiste beroep van de wereld hebben. Het is niet goed voor het beeld van het mooie en inhoudelijke ambulancezorgvak als het steeds maar over geweldsincidenten gaat."

De gemeente Rotterdam besloot woensdag tot een proef met bodycams, nadat ambulancepersoneel in de stad mishandeld was. Donderdag liepen twee medewerkers diverse fracturen en verwondingen op bij een geweldsincident in een vakantiepark in Biddinghuizen.

Volgens AZN valt het over het algemeen juist mee met het aantal geweldsincidenten tegen ambulancemedewerkers. In 2020 waren het er 762 op ongeveer 1,3 miljoen ambulanceritten.

De door AZN geregistreerde incidenten van geweld tegen ambulancemedewerkers.

De door AZN geregistreerde incidenten van geweld tegen ambulancemedewerkers.
De door AZN geregistreerde incidenten van geweld tegen ambulancemedewerkers.
Foto: AZN

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

'Je kunt psychiatrische patiënten agressief gedrag niet aanrekenen'

"Al jaren mag ik gelukkig vertellen dat het een mooie jaarwisseling was", geeft de AZN-woordvoerder als voorbeeld. "Met nagenoeg geen incidenten."

In de berichtgeving over geweldsincidenten tegen ambulancepersoneel ontbreekt volgens AZN vaak context en nuance. "De personen die zich agressief gedragen zijn bijvoorbeeld ook regelmatig psychiatrische patiënten die je dat gedrag niet kunt aanrekenen."

AZN draait niet mee in proefprojecten met bodycams

AZN is niet tegen het gebruik van bodycams door ambulancepersoneel. De koepel vindt dat gebruik "prima, als mensen zich daar prettiger bij voelen".

De sectororganisatie voelt daarentegen niet zelf de behoefte om mee te draaien in proefprojecten met bodycams of in de door het ministerie van Justitie en Veiligheid in maart opgetuigde Taskforce Onze Hulpverleners Veilig (TOHV). Dat zou volgens AZN het geweld tegen ambulancepersoneel alleen maar uitvergroten.

De brandweer, ambulance en politie kunnen zelf beslissen om mee te doen in projecten die bodycams voor personeel testen.

De brandweer, ambulance en politie kunnen zelf beslissen om mee te doen in projecten die bodycams voor personeel testen.
De brandweer, ambulance en politie kunnen zelf beslissen om mee te doen in projecten die bodycams voor personeel testen.
Foto: ANP

Ook taskforce pleit voor nuance

In die taskforce werken de politie, de gemeenten als werkgever van de boa's, de brandweer, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het OM en wetenschappers samen aan het terugdringen van agressief gedrag tegen hulpverleners. Pieter Verhoeve, voorzitter van TOHV en burgemeester van Gouda, laat aan NU.nl weten open te staan voor het gebruik van bodycams door hulpverleners.

"Ik vind het mooi als nieuwe technieken zoals de bodycam gebruikt kunnen worden om de veiligheid van onze hulpverleners te vergroten", aldus de TOHV-voorzitter. "Dat moet natuurlijk wel binnen de regels voor bijvoorbeeld de privacy van de burger."

Ook TOHV wil een "balans" in de berichtgeving en nuanceert "nadrukkelijk" het beeld van dagelijks allesoverheersend geweld. "Wat we niet willen, is het beeld neerzetten dat hulpverleners in Nederland dagelijks in een oorlogsgebied terechtkomen", aldus een woordvoerder tegen NU.nl. "Ze doen met plezier en trots hun werk maar ze hebben te vaak last van intimidatie, bedreiging en fysiek geweld."

Geweld tegen politie neemt toe

Volgens TOHV heeft de politie vaker met geweld te maken dan ambulancepersoneel omdat agenten een handhavende taak hebben. De taskforce heeft voor de hulpverleners als geheel geen cijfers paraat. "Het is niet altijd eenvoudig om een melding te doen, of de cultuur is er niet naar om dat te doen", licht de woordvoerder toe. "Daar is nog veel in te verbeteren."

Wel weet de taskforce te melden dat de politie per jaar ongeveer 12.500 keer een incident van geweld tegen agenten registreert. En het aantal neemt toe. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het volgens TOHV om verbaal geweld, net als bij ambulancemedewerkers.

TOHV wil er echter voor waken dat er te makkelijk wordt gedacht over schelden of beledigen. "Mensen halen soms hun schouders op voor een belediging, maar ook die komt bij hulpverleners soms heftig binnen."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.