Nu ziekenhuizen weer meer coronapatiënten opnemen, dreigen de operaties die eerder zijn uitgesteld wederom te worden afgeschaald, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ziekenhuizen hebben tienduizenden ingeplande behandelingen die alleen door kunnen gaan als de druk op intensive cares door coronazorg beperkt blijft. In Zuid-Holland wordt de inhaalzorg al gestopt.

Dertien ziekenhuizen kunnen nu al niet alle planbare zorg geven door de combinatie van het groeiend aantal coronapatiënten, inhaalzorg en personeelstekorten. Zeven ziekenhuizen kunnen ook niet altijd en voldoende kritieke planbare zorg geven, die binnen zes weken moet plaatsvinden. Nu is 9,4 procent van alle operatiekamers gesloten, mede omdat er niet genoeg personeel beschikbaar is.

De regio's Haaglanden en Hollands-Midden in Zuid-Holland lieten donderdagavond weten dat ze hun zorgcapaciteit voor coronapatiënten zodanig moeten opschalen dat dit ten koste gaat van de reguliere zorg in zeven ziekenhuizen in de omgeving. Daar stoppen ze met de inhaalzorg. Ook in Noord-Brabant worden de eerste knieoperaties weer afgezegd.

"De behandelend arts maakt per patiënt de inschatting welke zorg door moet gaan", aldus het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Regio West. "Poliklinische zorg kan op dit moment nog wel doorgaan. Per ziekenhuis kan het echter verschillen welke zorg nog geleverd kan worden."

"Als dit doorzet hebben we binnen een week een verdubbeling van het aantal klinische patiënten", voegt ROAZ-voorzitter Martin Schalij toe. "Helaas zien we nog veel mensen in het ziekenhuis die niet gevaccineerd zijn."

Er zijn in de regio 72 patiënten op de verpleegafdelingen, 2 meer dan er bedden beschikbaar zijn, en 20 op een intensive care. Op het hoogtepunt van de crisis had de regio tweehonderd coronapatiënten op de verpleegafdelingen en tachtig op de intensive cares.

Uitgestelde operaties leidt tot waterbedeffect in andere zorgsectoren

Alle ziekenhuizen en klinieken zijn juist op dit moment druk met zorg die wegens corona was uitgesteld. 44 van de 73 ziekenhuizen geven aan dat ze de komende tijd naar schatting 61.000 operaties extra inplannen. Dit levert naar schatting bijna 2.500 extra intensivecaredagen op, een hoeveelheid die te vergelijken is met het aantal dat 150 coronapatiënten samen opmaken. De NZa schat dat er in totaal bij alle Nederlandse ziekenhuizen maximaal 200.000 operaties meer dan normaal moeten worden uitgevoerd.

De nog in te halen operaties maken ook extra vervolgzorg nodig. "Uitgaande van de nog extra uit te voeren 200.000 operaties verwachten we dat circa tienduizend patiënten na hun ingreep enkele maanden fysiotherapie of andere paramedische zorg nodig hebben", aldus de NZa. Ook de wijkverpleging krijgt met extra werk te maken: zo'n achtduizend patiënten extra zullen er ongeveer één maand per persoon een beroep op doen.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het wil dat de overheid maatregelen neemt om het aantal coronapatienten in de umc's te verminderen. De federatie wil steun van het parlement. De umc's en de ziekenhuizen presteren volgens de NFU al lange tijd het maximale. "Het is niet realistisch om continu te vragen om de opschaling van (ic-)capaciteit. De grens is bereikt."

De NFU wil ook "maximale ruimte" om COVID-19-patiënten naar het buitenland over te plaatsen.

Hoeveel ziekenhuisopnames zijn er nodig voor nieuwe maatregelen?
60
Hoeveel ziekenhuisopnames zijn er nodig voor nieuwe maatregelen?