Van de veroordeelde terroristen wordt 5 procent na vrijlating opnieuw veroordeeld voor een misdrijf met een terroristisch oogmerk, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

In totaal pleegt zo'n 25 procent van de ex-gedetineerden van een terroristenafdeling opnieuw een misdrijf. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat 47 procent van alle andere ex-gedetineerden opnieuw de fout in, een duidelijk hoger percentage.

De percentages van veroordeelde terroristen die opnieuw veroordeeld worden na hun vrijlating staan in een onderzoek dat de demissionair ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het onderzoek beslaat de periode tussen 2006 en 2020. In die tijd zijn ruim 180 gedetineerden weer op vrije voeten gekomen na een verblijf op een terroristenafdeling in een gevangenis. Van hen zijn er inmiddels drie in Nederland. De helft van de gedetineerden was voor hun periode op de terroristenafdeling al eens veroordeeld voor ten minste één strafbaar feit.

Op de website van de Rijksoverheid staat dat het aandeel ex-gedetineerden in zijn geheel dat opnieuw de fout in gaat duidelijk hoger ligt. "Het percentage ex-gedetineerden dat binnen twee jaar na vrijlating opnieuw in de fout gaat is 47 procent. Na een taakstraf of een reclasseringstoezicht is dat minder: 34 procent", valt te lezen.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, een overheidsdienst, meldde in oktober dat het aandeel recidiven van veroordeelde daders op 26 procent binnen twee jaar ligt en overwegend stabiel is. TBS Nederland meldt op de website dat iets minder dan 30 procent van de ex-tbs-gestelden binnen vijf jaar opnieuw een ernstig delict pleegt.

'Herhaling van terrorisme heeft grote impact op de samenleving'

Maar ook al vallen mensen die veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf weinig in herhaling, toch heeft recidive van terrorisme een grote impact op de samenleving, aldus de ministers. Ze wijzen erop dat volgend jaar naar verwachting een aantal mannen vrijkomt dat vastzit vanwege hun deelname aan de strijd in Syrië en Irak.

"Van het merendeel van de terugkeerders wordt aangenomen dat ze ook na detentie geen afstand hebben genomen van het extremistische en/of gewelddadige gedachtegoed en bovendien ervaring met wapens, explosieven en extreem geweld hebben."

Om te voorkomen dat veroordeelde terroristen in herhaling vallen, willen de ministers aanbevelingen uit het onderzoek opvolgen. Een voorbeeld hiervan is om te kijken of er meer mogelijkheden zijn de betrokkenen al op de terroristenafdeling een opleiding te laten doen of te laten werken.

De onderzoekers constateren dat veel ex-gedetineerden problemen ervaren op het gebied van huisvesting en werk. Zo heeft meer dan de helft van de ex-gedetineerden drie jaar na het vrijkomen nog geen geregistreerd inkomen. Dit verhoogt de kans op herhaling.